Зграда нове болнице

Изградња новог објекта започела је 1985.год. Изградња је финансирана самодоприносом грађана општине Зрењанин, Нови Бечеј, Житиште, Сечањ и Нова Црња.

Нови објекат зрењанинске болнице који је до сада изграђен је површине 41 000 м2, а финализован и пуштен у функцију простор од 21 200 м2 .
У протеклих 24 године колико траје грађење, финансирање је вршено средствима грађана Средњобанатског округа (четири петогодишња и један четворогодишњи програм), уз незнатну помоћ Републике и Покрајине што се види из следеће табеле:

Извор
Износ /ЕУР/
Структура %
-средства грађана Округа
47.700 000
95,98

-средства АП Војводине,

Републике Србије и

Министарства здравља

2.000 000
4,02
УКУПНО:
49.700 000
100

У нови објекат до сада су смештени: Специјалистичка поликлиника, специјална дијагностика, Службе транфузије, Онкологије и Радиологије, Одељење нуклеарне медицине, Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања.
У току последњег самодоприноса је поред наведених служби смештено и следеће:

На етажи „ 99“ финализовано је и извршено опремање 860 м2 простора и смештени су: телефонска централа и телефонисти, централна контрола, централни информациони систем, простор за смештај архиве и гардероба за запослене у Одељењу за хитан пријем и збрињавање ургентних стања, запослене у ОП блоку, коронарној јединици, стационару Ортопедије, Урологије и Хирургије. На истој етажи усељена је и Болничка апотека укупне површине 500 м2.

На етажи „01“ од 24 03. 2008. почело је са радом Породилиште са Акушерском службом и Неонатологијом, на простору од 1 500 м2. Изградња овог простора извршена је у оквиру Пројекта „Развој здравства Србије“ Министарства здравља и Светске банке, а вредност радова је износила око 830 000 евра. Оно обухвата: пријемну ординацију, санитарни поступак, предпорођајну салу, 4 порођајне сале, послепорођајну салу, ОП салу за царски рез, сестрински пункт, 10 болесничких соба за породиље, 4 болесничке постеље полуинтензивне неге ( 30 лежајева), 25 постеља за бебе, две собе за ризичну трудноћу са по два кревета, санитарне и помоћне просторије и комуникације.

Такође је финализован простор од 2 700 м2 где су смештени Операциони блок са
7 операционих сала и 10 постеља интензивне неге.
На истој етажи завршен је простор за смештај Коронарне јединице на простору од 350 м2 са 10 постеља.

Радови су завршени и на етажи „03“ тј техничкој етажи и она заузима простор од 1 870 м2. На овој етажи налази се 10 клима комора које ваздухом снабдевају целу нову зграду, постројење радијаторског грејања, као и инверторско постројење ( за непрекидно напајање струјом), ГСВ уређај за снабдевање водом водом хидрантске мреже.

На етажи „04“ смештен је стационар за хируршке гране са 100 болесничких постеља: одсеци Опште хирургије, Ортопедије и Урологије. Она заузима простор од 2 500 м2.

Завршена је монтажа 2 болничка и 2 путничка лифта, као и простори за клима коморе, трафостаница, дизел електрични агрегат и инверторско постројење.

Завршен је објекат Енергане за нову болницу (660м2) са хемијском припремом воде, термоподстаницом, компресорским и вакуум постројењем, трафостаницом, дизелелектрицним агрегатом, набављено је и монтирано расхладно постројење, реконструисана је котларница и уграђен нови топловодни котао, завршен је објекат хидростанице капацитета 360 м3 за ПП заштиту и санитарне потребе, објекат мерно регулационе станице за гас и портирнице.

У оквиру спољног уређења изграђени су приступни путеви, ограда, плато и део паркинга, спољна расвета, хидрантска мрежа, спољни развод флуида, спољни водовод и канализација.