Зграда нове болнице

Медицинским програмом 1972. године започињу активности везане за припрему и изградњу новог објекта – хируршког блока. Расписан је јавни конкурс на нивоу тадашње Југославије за избор идејног пројекта.
Одлучено је да се прихвати идејни пројекат Пројектног бироа из Љубане „ Биро 71“.
На простору где је планирана градња прво је требало порушити стару зграду Интерног одељења на два спрата, приземну зграду Оториноларинголошког одељења, Неуропсихијатрију и коњушницу.
Нова зграда од десет спратова је пројектована према узору на велике клиничке центре у Загребу и Љубљани. Године 1979. уследила је израда идејног
пројекта „Бироа 71“, 1980. године је завршен главни грађевински пројекат, са изменама у односу на идејни и прибегло се темељењу целог објекта на
шипове, јер је састав земљишта био неповољан за темељење на темељима самцима и темељној плочи. Године 1982. су почели припремни радови на изградњи објекта, а 1984. године је завршена темељна плоча и плоча изнад техничке етаже.
Захваљујући разумевању грађана Средњобанатског округа за услове рада у Болници, као и жељи да обезбеде себи и будућим генерацијама здравствену заштиту на највишем нивоу, личним средствима грађана, у виду самодоприноса изграђен је нови објекат у кругу Болнице. У самодоприносу који је трајао 25 година су учествовали грађани Средњобанатског округа, који чине општине Зрењанин, Нови Бечеј, Житиште, Сечањ и Нова Црња (у последњем петогодишњем
самодоприносу није учествовала општина Нови Бечеј).
До сада је изграђен објекат површине 42 890 m² бруто грађевинске површине, а финализован и стављен у функцију простор од 24 680 m². У опрему и објекат је до сада утрошено укупно 49.7 милиона еура.
У досадашњу изградњу Нове болнице 98 % средстава је обезбеђено из самодоприноса грађана, док су око 2% дали Република, Аутономна Покрајина и донатори.
Функционални захтеви су се знатно изменили од првог пројектног програма. За 30 година медицина и техника су у великој мери напредовале, па се то одражава и на болницу. Знатне су промене и у погледу потреба за стационаром. Тако да је морало доћи до препројектовања.
Објекат се пушта у рад по фазама, етажа по етажа, па се тако пројектни програм мења и усклађује са новонасталим потребама служби у актуелном тренутку.
На етажи “00” се од 1997. године налази Одељење специјалистичко консултативне делатности, а од 2003. године Одељење трансфузије, Одељење онкологије, Одељење радиологије, Одељење нуклеарне медицине, Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања са три операционе сале.
На Етажи “01” се од 2008. године налазе одсеци Акушерства и Одсек неонатологије које обухвата пријемну ординацију, санитарни пропусник, 10 болесничких соба за породиље, 4 болесничке собе полуинтензивне неге, 25 постеља за бебе, две собе за ризичну трудноћу, санитарне и помоћне просторије, затим Операциони блок са интензивном негом, 7 операционих сала и 10 постеља интензивне неге, Коронарна интензивна нега са 10 постеља и Одељење анестезије са реаниматологијом.
На етажи „03“ тј. техничкој етажи, која је у функцији од 2008. године се на простору од 1 870 m² налази 10 клима комора које ваздухом снабдевају нови објекат, постројење радијаторског грејања, као и инверторско постројење (за
непрекидно напајање струјом), ГСВ уређај за снабдевање водом.
На етажи“04“ се од 2008. године налазе Одељење офталмологије, Одељење ортопедије са трауматологијом и Одељење опште хирургије.
На етажи „05“ се од 2011. године, налазе стационари Одељења гинекологије, Оториноларингологије, и Урологије. На етажи “99” се налазе Апотека-медицинско снабдевање, Служба економско-финансијских послова, Служба комерцијално-планских послова, Служба информационих технологија, Служба плана, анализе и квалитета, Библиотека, телефонска централа, Централна контрола, централна архива Болнице, гардеробе за запослене, просторије и радионице за мајсторе, клима
коморе и магацински простор.