Управни одбор и Надзорни одбор

УПРАВНИ ОДБОР
Председник:

• Лазар Ерне
Дипломирани економиста, представник оснивача;

Чланови:

• Др Тихомир Папић
Специјалиста психијатрије, из реда запослених – заменик председника;

• Др Илија Качар
Специјалиста интерне медицине, представник оснивача;

• Слободан Кирћански
Трговински техничар, представник оснивача;

• Зорика Станчул, проф. информатике, из реда запослених

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник:

• Др Марко Коси
Доктор стоматологије, Зрењанин, представник оснивача;

Чланови:

• Мирјана Марков
Медицинска сестра, Меленци, представник оснивача;

• Ева Пожар Халас
Мастер учитељ, Бело Блато, представник оснивача;

• Жељко Бабић
Дипломирани правник, Зрењанин, из реда запослених;

• Милош Кнежевић
Медицински техничар, Зрењанин, из реда запослених