Управни одбор и Надзорни одбор

УПРАВНИ ОДБОР
Председник:

• Ивана Којчић
Дипломирани правник, представник оснивача

Чланови:

• Др Душан Живанов
Специјалиста интерне медицине, из реда запослених – заменик председника

• Моника Хорват
Дипломирани правник, представник оснивача

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник:

• Ивана Богарошки
Дипломирани економиста, представник оснивача

Чланови:

• Жељко Бабић
Дипломирани правник, из реда запослених – заменик председника

• Бранислава Лудошки
Дипломирани економиста, представник оснивача