Телефонски именик

УПРАВА  
Секретарска гарнитура

32-04

Директор

32-04

Помоћници директора

32-04

Главна сестра Болнице  
Односи с јавношћу

32-04

СЛУЖБА ОПШТИХ, ПРАВНИХ ПОСЛОВА И ЉУДСКИ РЕСУРСИ  
Руководилац Службе

 35-67

Шеф Одсека општих и правних послова

34-33

Општа служба и курир

32-08

Људски ресурси

32-06

СЛУЖБА КВАЛИТЕТА И СТРУЧНО ЕДУКАТИВНИХ ПОСЛОВА  
Руководилац Службе

35-78

Конференцијска сала у библиотеци

34-66

 ОДСЕК ОДБРАНЕ И ЗАШТИТЕ  
Шеф Одсека

33-38

БЗНР,ППЗ, ЗНРи санитарна служба

34-00

Главна портирница

32-26

СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНС.ПОСЛ.  
Шеф Одсека

32-16

Благајна

32-10

СЛУЖБА КОМЕРЦ. ПЛАНСКИХ ПОСЛОВА  
Јавне набавке

32-66

Шеф Плана и анализе

32-12

Служба плана и анализе

32-13

 СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Служба информационе технологије

34-70

Служба информационе технологије

34-69

 СЛУЖБА ТЕХ.ПОСЛ.И ИНВЕСТ.ИЗГРАДЊЕ
Секретарска гарнитура

32-20

 АНЕСТЕЗИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ  
Дежурни лекар интензивне неге

35-34

Сестринска соба

33-81

Сестрински пункт 1

35-32

Сестрински пункт 2

35-33

 АПОТЕКА  
Апотека за болничка одељења

34-50

 ОПШТА ХИРУРГИЈА  
Водећа сестра

35-16

Надзорно-сестрински пункт (Хол 01)

35-25

Сестринска соба

35-43

Лекарска соба

35-18

Канцеларија

35-42

 ОРТОПЕДИЈА СА ТРАУМАТОЛОГИЈОМ  
Водећа сестра одељења

33-78

Сестрински пункт

35-14

Лекарска соба

32-62

Администрација

35-10

 УРОЛОГИЈА  
Главна сестра одељења и апотека

34-04

Сестринска соба

33-80

Лекарска соба

32-65

Администрација

35-05

 СЛУЖБА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА  
Главна сестра

32-44

Сестринска соба

32-45

Надзорно сестрински пункт

32-46

Лекарска соба

35–83

Канцеларија одељења

32-48

Породилиште

 
Сестринска соба

32-49

Надзорно-сестрински пункт

33-16

Контролни пункт – порођајне сале

33-69

Лекарска соба

33-35

Полуинтензивна нега

34-81

Информације

32-50

Администрација-пријава 1

32-32

 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА  
Главна сестра одељења

33-98

Сестринска соба и амбуланта одељења

32-88

Лекарска соба

32-87

 ОФТАЛМОЛОГИЈА  
Главна сестра одељења

32-70

Сестринска соба

32-72

Амбуланта и канцеларија одељења

32-73

Лекарска соба

32-71

 ПЕДИЈАТРИЈА  
Главна сестра одељења

33-94

Сестринска соба – приземље

32-18

Сестринска соба I спрат

32-40

Сестринска соба II спрат

32-43

Шалтер субспецијалистичких амбуланти (заказивање)

35-77

Канцеларија одељења

32-35

 ИНТЕРНО  
Главна сестра одељења

32-75

Сестринска соба Коронарне јединцие

32-81

Сестринска соба Кардиологије (III спрат)

32-79

Сестринска соба-Посткоронарна (III спрат)

32-91

Сестринска соба-Ендокрин. и Нефрологија (IV спрат)

32-83

Сестринска соба–Хематологије (IV спрат)

32-82

Сестринска соба–Гастроентерологија (V спрат)

32-84

Сестринска соба–Гастроентерологија (V спрат)

32-85

Сестринска и лекарска соба–Реуматологија (V спр)

32-86

Лекарска соба–Хемодијализа (VI спрат)

33-90

Шалтер–Хемодијализа (VI спрат)

33-96

Канцеларија Интерног одељења (приземље)

32-77

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА  
Сестринска соба

32-93

Канцеларија одељења

32-94

Лекарска соба

32-90

 НЕУРОЛОГИЈА  
ЕМГ кабинет

33-06

Сестринска соба

33-31

Сестринска соба – полуинтензивна нега

33-07

Дежурни лекар

33-61

Јединица за мождани удар

32-58

 ПСИХИЈАТРИЈА  
Главна сестра

33-03

Сестринска соба

33-05

Лекарска соба

35-56

Дневна болница – сестринска соба

34-19

Метадонски центар – лекарска соба

35-54

Администрација

34-16

 ИНФЕКТИВНО  
Главна сестра и канцеларија одељења

32-96

Сестринска соба

33-87

 РАДИОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ  
Главни РТГ техничар

34-47

Дежурни техничар

33-28

Дежурни лекар

34-13

Шалтер

33-10

 ОДЕЉЕЊЕ ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ  
Главна сестра

33-14

Дежурни лаборант – експедиција крви

33-11

Администрација

32-68

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА  
Шалтер

33-53

Радио-изотопска лабораторија

33-12

Радиофармацеутска лабораторија

34-65

КЛИНИЧКО-БИОХЕМ. ЛАБОРАТОРИЈА  
Главни лаборант

34-86

Соба за лаборанте–дежурни лаборант

33-15

Канцеларија и пријемни шалтер

34-34

 МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА  
Канцеларија и пријемни шалтер

34-18

 ПАТОЛОГИЈА  
Соба за лаборанте и сестре

33-19

СЕКТОР ПРОДУЖЕНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГА
Главна сестра Онкологије

34-61

Сестринска соба Онкологије

33-99

Физикална медицина и рехабилитација

33-30

Колпоскопија

33-20

Терапија бола

34-58

Пријемни шалтер

33-95

Администрација

34-93

Палијативна нега

35-92

Палијативна нега

35-93

УРГЕНТНИ ЦЕНТАР  
Главна сестра

33-22

Пријемно – тријажна амбуланта

32-67

Јединица за мождани удар

32-58

Стационар сестра

32-64

Канцеларија

35-24

Администрација

32-53

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПОЛИКЛИНИКА  
Главна сестра

33-66

Пријемни шалтер

33-64

Пријемни шалтер

33-68

Информације

33-57

Пријава – Психијатрија

33-42

Пријава – Дерматовенерологија

34-41

Пријава – Гинекологија

34-42

Пријава – Интерно

33-47

Пријава – Анестезија

34-39

Пријава – Неурологија

34-40

Социјални радник

33-48

Пријава ЕЕГ

33-49

ЕЕГ кабинет

35-72

ЕМГ кабинет

33-06

ЕКГ – кабинет

34-62

Пријава – пластична и МФЦ хирургија

33-71

Пријава – Оториноларингологија

33-56

Пријава – Офталмологија

34-38

Пријава – Ортопедија

33-77

Пријава – Урологија

33-51

Пријава – Хирургија

33-52

Дечији психолог

34-72