Телефонски именик

УПРАВА  
Секретарска гарнитура

5132-04

Директор

5132-04

Помоћници директора

5132-04

Главна сестра Болнице

5132-04

Односи с јавношћу

5132-04

СЛУЖБА ОПШТИХ, ПРАВНИХ ПОСЛОВА И ЉУДСКИ РЕСУРСИ  
Руководилац Службе

5135-67

Шеф Одсека општих и правних послова

5134-33

Општа служба и курир

5132-08

Људски ресурси

5132-06

СЛУЖБА КВАЛИТЕТА И СТРУЧНО ЕДУКАТИВНИХ ПОСЛОВА  
Руководилац Службе

5135-78

Конференцијска сала у библиотеци

5134-66

 ОДСЕК ОДБРАНЕ И ЗАШТИТЕ  
Шеф Одсека

5133-38

БЗНР,ППЗ, ЗНР и санитарна служба

5134-00

Главна портирница

5132-26

СЛУЖБА ЕКОНОМСКО-ФИНАНС.ПОСЛ.  
Шеф Одсека

5132-16

Благајна

5132-10

СЛУЖБА КОМЕРЦ. ПЛАНСКИХ ПОСЛОВА  
Јавне набавке

5132-66

Шеф Плана и анализе

5132-12

Служба плана и анализе

5132-13

 СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Служба информационе технологије

5134-70

Служба информационе технологије

5134-69

 СЛУЖБА ТЕХ.ПОСЛ.И ИНВЕСТ.ИЗГРАДЊЕ
Секретарска гарнитура

5132-20

 АНЕСТЕЗИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ  
Дежурни лекар интензивне неге

5135-34

Сестринска соба

5133-81

Сестрински пункт 1

5135-32

Сестрински пункт 2

5135-33

 АПОТЕКА  
Апотека за болничка одељења

5134-50

 ОПШТА ХИРУРГИЈА  
Водећа сестра

5135-16

Надзорно-сестрински пункт (Хол 01)

35-25

Сестринска соба

5135-43

Лекарска соба

5135-18

Канцеларија

5135-42

 ОРТОПЕДИЈА СА ТРАУМАТОЛОГИЈОМ  
Водећа сестра одељења

5133-78

Сестрински пункт

5135-14

Лекарска соба

5132-62

Администрација

5135-10

 УРОЛОГИЈА  
Главна сестра одељења и апотека

5134-04

Сестринска соба

5133-80

Лекарска соба

5132-65

Администрација

5135-05

 СЛУЖБА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА  
Главна сестра

5132-44

Сестринска соба

5132-45

Надзорно сестрински пункт

5132-46

Лекарска соба

35–83

Канцеларија одељења

5132-48

Породилиште

 
Сестринска соба

32-49

Надзорно-сестрински пункт

5133-16

Контролни пункт – порођајне сале

5133-69

Лекарска соба

33-35

Полуинтензивна нега

34-81

Информације

5132-50

Администрација-пријава 1

5132-32

 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА  
Главна сестра одељења

5133-98

Сестринска соба и амбуланта одељења

5132-88

Лекарска соба

5132-87

 ОФТАЛМОЛОГИЈА  
Главна сестра одељења

5132-70

Сестринска соба

5132-72

Амбуланта и канцеларија одељења

5132-73

Лекарска соба

5132-71

 ПЕДИЈАТРИЈА  
Главна сестра одељења

5133-94

Сестринска соба – приземље

5132-18

Сестринска соба I спрат

32-40

Сестринска соба II спрат

5132-43

Шалтер субспецијалистичких амбуланти (заказивање)

5135-77

Канцеларија одељења

5132-35

 ИНТЕРНО  
Главна сестра одељења

5132-75

Сестринска соба Коронарне јединцие

5132-81

Сестринска соба Кардиологије (III спрат)

5132-79

Сестринска соба-Посткоронарна (III спрат)

5132-91

Сестринска соба-Ендокрин. и Нефрологија (IV спрат)

5132-83

Сестринска соба–Хематологије (IV спрат)

32-82

Сестринска соба–Гастроентерологија (V спрат)

5132-84

Сестринска соба–Гастроентерологија (V спрат)

5132-85

Сестринска и лекарска соба–Реуматологија (V спр)

5132-86

Лекарска соба–Хемодијализа (VI спрат)

5133-90

Шалтер–Хемодијализа (VI спрат)

33-96

Канцеларија Интерног одељења (приземље)

5132-77

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА  
Сестринска соба

5132-93

Канцеларија одељења

5132-94

Лекарска соба

5132-90

 НЕУРОЛОГИЈА  
ЕМГ кабинет

5133-06

Сестринска соба

5133-31

Сестринска соба – полуинтензивна нега

5133-07

Дежурни лекар

5133-61

Јединица за мождани удар

5132-58

 ПСИХИЈАТРИЈА  
Главна сестра

5133-03

Сестринска соба

33-05

Лекарска соба

5135-56

Дневна болница – сестринска соба

5134-19

Метадонски центар – лекарска соба

5135-54

Администрација

5134-16

 ИНФЕКТИВНО  
Главна сестра и канцеларија одељења

5132-96

Сестринска соба

5133-87

 РАДИОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ  
Главни РТГ техничар

34-47

Дежурни техничар

5133-28

Дежурни лекар

5134-13

Шалтер

5133-10

 ОДЕЉЕЊЕ ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ  
Главна сестра

5133-14

Дежурни лаборант – експедиција крви

5133-11

Администрација

5132-68

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА  
Шалтер

5133-53

Радио-изотопска лабораторија

5133-12

Радиофармацеутска лабораторија

5134-65

КЛИНИЧКО-БИОХЕМ. ЛАБОРАТОРИЈА  
Главни лаборант

5134-86

Соба за лаборанте–дежурни лаборант

5133-15

Канцеларија и пријемни шалтер

5134-34

 МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА  
Канцеларија и пријемни шалтер

5134-18

 ПАТОЛОГИЈА  
Соба за лаборанте и сестре

5133-19

СЕКТОР ПРОДУЖЕНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГА
Главна сестра Онкологије

5134-61

Сестринска соба Онкологије

5133-99

Физикална медицина и рехабилитација

5133-30

Колпоскопија

5133-20

Терапија бола

5134-58

Пријемни шалтер

5133-95

Администрација

5134-93

Палијативна нега

5135-92

Палијативна нега

5135-93

УРГЕНТНИ ЦЕНТАР  
Главна сестра

5133-22

Пријемно – тријажна амбуланта

5132-67

Јединица за мождани удар

32-58

Стационар сестра

5132-64

Канцеларија

5135-24

Администрација

5132-53

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПОЛИКЛИНИКА  
Главна сестра

5133-66

Пријемни шалтер

33-64

Пријемни шалтер

5133-68

Информације

5133-57

Пријава – Психијатрија

5133-42

Пријава – Дерматовенерологија

5134-41

Пријава – Гинекологија

5134-42

Пријава – Интерно

5133-47

Пријава – Анестезија

5134-39

Пријава – Неурологија

5134-40

Социјални радник

5133-48

Пријава ЕЕГ

5133-49

ЕЕГ кабинет

5135-72

ЕМГ кабинет

5133-06

ЕКГ – кабинет

5134-62

Пријава – пластична и МФЦ хирургија

5133-71

Пријава – Оториноларингологија

5133-56

Пријава – Офталмологија

5134-38

Пријава – Ортопедија

5133-77

Пријава – Урологија

5133-51

Пријава – Хирургија

33-52

Дечији психолог

5134-72