Стручни органи Болнице

Стручни органи Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин су: Стручни
савет, Стручни колегијум, Етички одбор и Комисија за унапређење квалитета рада.

СТРУЧНИ САВЕТ

Председник: Mр Сци др Душан Сланкаменац, субспецијалиста гастроентерологије
Чланови:
1. Др Сања Ђурин, субспецијалиста кардиологије
2. Др Марија Ђујић, специјалиста опште хирургије
3. Др Немања Бачић, специјалиста педијатрије
4. Др Игор Дамјан, специјалиста неурологије
5. Др Петар Сурла, специјалиста ортопедске хирургије и трауматологије
6. Др Синиша Савовић, специјалиста анестезиологије

ЕТИЧКИ ОДБОР

Председник: др Синиша Савовић, специјалиста анестезиологије, реаниматологија и интензивне терапије
Чланови:
1. Др Софија Лугоња, субспецијалиста гастроентерологије, члан
2. Мр пх Гордана Степанов, фарм специјалиста мед. биохемије
3. Др Јована Илић, специјалиста интернистичке онкологије, члан
4. Др Светлана Куручки Милићевић, специјалиста неурологије, члан
5. Др Ђурђија Грујеску, специјалиста психијатрије, члан
6. Др Александар Бељац, специјалиста гинекологије и акушерства, члан

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

– Председник: др сц мед Добривоје Мартинов, специјалиста ортопедије са
трауматологијом
Чланови:
1. Др Сања Королија, специјалиста анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије
2. Др Братислав Јовановић, специјалиста урологије
3. Др Јелена Малешевић Саватовић, специјалиста гинекологије и акушерства
4. Др Драган Тошић, специјалиста инфектологије