Стручни органи Болнице

СТРУЧНИ ОРГАНИ БОЛНИЦЕ

Стручни органи Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин су: Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор и Комисија за унапређење квалитета рада.

 

СТРУЧНИ САВЕТ

Председник:
Др Душан Сланкаменац, субспецијалиста гастроентерологије

Чланови:

 1. Др Александар Огњеновић, специјалиста опште хирургије
 2. Др Мирјана Вребалов, специјалиста педијатрије
 3. Др Тихомир Папић, специјалиста психијатрије
 4. Др Гордана Илић, специјалиста гинекологије и акушерства
 5. Др Синиша Савовић, специјалиста анестезиологије

 

 

     ЕТИЧКИ ОДБОР

               Председник: Прим. мр сци др Душан Велисављев, педијатар

Чланови:

 1. Др Андреа Мартиновић, специјалиста психијатрије, члан
 2. Мр пх Гордана Степанов, фарм специјалиста мед. биохемије
 3. Др Синиша Савовић, специјалиста анестезиологије, члан
 4. Др Светлана Куручки Милићевић, специјалиста неурологије, члан
 5. Емилија Еремић, дипл. правник, члан
 6. Олгица Секељ, дипл. правник, члан из реда грађана

 

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

             Председник:
Др сц мед Добривоје Мартинов, специјалиста ортопедије са трауматологијом

             Чланови:

 1. Др Сања Королија, специјалиста анестезиологије
 2. Др Братислав Јовановић, специјалиста урологије
 3. Др Олгица Паригрос Петровић, специјалиста гинекологије и акушерства
 4. Др Драган Тошић, специјалиста инфектологије