Списак закључених уговора за матичне ћелије

1. «LIASON BIOMATRIX» из Грчке, коју у Србији заступа «NEA VITA» д.о.о.
2. «IN SCIENTIA FIDES» из Италије, коју у Србији заступа «IN SCIENTIA FIDES SIRMIA» д.о.о. у Београду.
3. «SERACELL STAMMZELLTECHNOLOGIE» из Немачке коју заступају у Србији «CORD iPS. » д.о.о. Сремска Каменица.
4. «BIOHELENIKA S.A. BIOTEHNOLOGY THESSALONIK»I из Солуна, коју у Србији заступа «Beo Stem Cell» д.о.о. из Београда
5. «KRIO INTEZITET ZRt» из Будимпеште, коју у Србији заступа «Krio Science» д.о.о. из Новог Сада
6. FUTURE HEALTH TEHNOLOGIES Itd from Nottingham», коју у Србији заступа «Future Health» д.о.о. из Београда.
7. «STEM LIFE» из Гентофта – Данске, коју у Србији заступа «STEM LIFE» д.о.о. из Београда-Палилула.
8. «VITA 34» из Лајпцига, коју у Србији заступа «BIO SAVE» из Београда
9. «KriOvumKft» из Будимпеште, коју у Србији заступа «KriOvum» д.о.о. из Новог Београда
10. «Swiss Stem Cells Bank» коју у Србији затупа «Bio Technology and Genetics» д.о.о. Београд, Стари град.