Списак закључених уговора за матичне ћелије

1. «CRIO SAVE» из Холандије, коју у Србији заступа «CRIO SAVE SERBIA» д.о.о. Београд
2 «LIASON BIOMATRIX» из Грчке, коју у Србији заступа «NEA VITA» д.о.о.
3. «IN SCIENTIA FIDES» из Италије, коју у Србији заступа «IN SCIENTIA FIDES SIRMIA» д.о.о. у Београду.
4. «SERACELL STAMMZELLTECHNOLOGIE» из Немачке коју заступају у Србији «CORD iPS. » д.о.о. Сремска Каменица.
5. «BIOHELENIKA S.A. BIOTEHNOLOGY THESSALONIK»I из Солуна, коју у Србији заступа «Beo Stem Cell» д.о.о. из Београда
6. «KRIO INTEZITET ZRt» из Будимпеште, коју у Србији заступа «Krio Science» д.о.о. из Новог Сада
7. FUTURE HEALTH TEHNOLOGIES Itd from Nottingham», коју у Србији заступа «Future Health» д.о.о. из Београда.
8. «STEM LIFE» из Гентофта – Данске, коју у Србији заступа «STEM LIFE» д.о.о. из Београда-Палилула.
9. «VITA 34» из Лајпцига, коју у Србији заступа «BIO SAVE» из Београда
10. «KriOvumKft» из Будимпеште, коју у Србији заступа «KriOvum» д.о.о. из Новог Београда
11. «Swiss Stem Cells Bank» коју у Србији затупа «Bio Technology and Genetics» д.о.о. Београд, Стари град.