Саветник за заштиту права пацијената

Ивана Попов, дипломирани правник
запослена у Градској управи Зрењанина,  Трг Слободе 10
Број телефона: 023/315-0053
Е-маил: ivana.popov@grad.zrenjanin.rs

Сваки пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравствених сарадника ускраћено неко од права из области здравствене заштите има право:

– да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада (начелнику одељења – шефу службе)

– да поднесе приговор директору здравствене установе а након тога

– да поднесе приговор Саветнику за заштиту права пацијената.

(Закон о правима пацијената „Сл. гласник РС“ бр. 45/2013 – чл. 30.)