Саветник директора

Др Јован Секулић

Др Јован Секулић је рођен 1962. године. Средњу медицинску школу завршава у Кикинди 1980. године. Медицински факултет завршава у Новом Саду 1989. године са просечном оценом 8.51. Специјалистички испит из ортопедске хирургије је положио у Новом Саду са одличном оценом.
У Служби хитне медицинске помоћи у Кикинди је као лекар опште медицине радио од 1989. до 1992. године. У општој болници у Кикинди је као специјалиста ортопедске хирургије радио од 1996. до 2001. године. У Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин ради као специјалиста ортопедске хирургије од 2001. године, а функцију в.д. директора Болнице обавља од 06.09.2016. године до 07.09.2017. године, када је постављен на место Саветника директора.
Члан је Друштва артропластичних хирурга Србије. У више наврата је пасивно и активно учествовао на стручним европским и светским конгресима. У току 2005. године је на клиници Русх у Чикагу био на едукацији артропластичне хирургије кука и колена. Пружио је изузетан допринос развоју артропластичне и ревизионе хирургије зглоба кука на Одељењу ортопедије Опште болнице Зрењанин.