Пројекти

– 2015-2019.године – Пројекат Министарства здравља Републике Србије „Други пројекат развоја здравства Србије“. У оквиру овог пројекта Oпшта болница Зрењанин је била укључена као пилот здравствена установа. Од 2019. године, Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Републичким фондом за здравствено осигурање, а у оквиру Пројекта „Развој здравства Србије – додатно финансирање” започело је промену начина извештавања и финансирања здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите по систему дијагностички сродних група. Циљ пројекта је унапређење система здравствене заштите у области финансирања ефикасне набавке лекова и медицинских средстава и квалитета здравствене заштите. У оквиру истог Пројекта Болница је укључена као пилот установа у развоју клиничких путева.

– Од 2016. године – Пројекат Покрајинског секретаријата за здравство „ЗАУСТАВИ – ЗАШТИТИ – ПОМОЗИ – Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП Војводини“. У септембру 2016. године у Општој болници “Ђорђе Јоановић” у Зрењанину и на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у Новом Саду, основани су пилот Центри за жртве сексуалног насиља, у том моменту једини таквог типа у читавом региону.

– Од 2016. године у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је заживео пројекат „Бебо добро дошла на свет“, након што је обезбеђена одговарајућа техничка опремљеност и оспособљавање кадра за овај посао. Суштина је у томе да родитељи могу да одреде лично име детета, пријаве пребивалиште детета, пријаве дете у здравствено осигурање и упишу држављанство детета без одласка код надлежних служби. Захваљујући Пројекту, родитељи све ове административне обавезе обављају у здравственој установи, без попуњавања формулара и бесплатно. Потребно је да имају идентификациони документ са фотографијом (лична карта, пасош).

– 2017. године – Пројекат у циљу унапређења животног окружења грађана Удружења „Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК“, у оквиру којег је Општој болници Зрењанин припало 23.400,00 динара за набавку садница за болнички круг.

– 2018. године – Пројекат у циљу унапређења животног окружења грађана Удружења „Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК“, у оквиру којег је Општој болници Зрењанин припало 33.930,00 динара за набавку садница за болнички круг.

– Развој здравства Србије I и II фаза – Цео пројекат се финансира из буџета Светске банке. Прва фаза пројекта подразумева структурно, техничко и ресорно обнављање и унапређење здравствених установа. Током овог пројекта реконструисано је Породилиште које је сада једно од насавременијих у Србији. Затим, један од резултата пројекта је био и информатизација установа. Наша болница је унапредила софтвер који је први пут инсталиран током 2003. године. Друга фаза пројекта посвећена је акредитацији установа. Током реализације пројекта наша болница је била прва која је ушла у припрему за акредитацију примењујући стандарде акредитације. Такође, додатно смо унапредили информациони систем и то у делу радиологије. Лекари у нашој болници имају могућност да виде радиолошки снимак истовремено када и радиолог. На овај начин омогућили смо пацијентима бржу и савременију услугу.
– Акредитовање јединица за мождани удар (Интензивни третман можданог удара) – Пројекат је финансирао Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију. Пошто су у нашем региону доминантне болести крвних судова и крвотока било је неопходно да активно учествујемо у унапређењу услуга које би смањиле проценат становништва оболелих од можданог удара. Стратешки циљ је да се смањи стопа смртности чији је узрок мождани удар. У оквиру овог пројекта болница је остварила добру сарадњу са неуролошком клиником у Новом Саду. Јединица за третман можданог удара почела је са радом у марту 2010. године. У просеку око 200 пацијената годишње добије услуге у Јединици за мождани удар.

– Регионални пројекат Института за кардиоваскуларне болести Војводине има за циљ да уведе савремени третман СТЕМИ срчаног удара. Са Институтом за кардиоваскуларне болести потписан је уговор о хитном збрињавању и неопходним интервенцијама болесницима са инфарктом миокарда. До сада је постигнут је значајан резултат у смањењу смртности од срчаног удара. Овим пројектом омогућено је пацијентима да се у критичним ситуацијама из кућних услова одмах транспортују на Институт.

– „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије” – Пројекат је финансирала Европска унија
– „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом“ – Пројекат је финансирала Европска Унија
– „Развој палијативног збрињавања у Србији”– Пројекат је финансирала Европска унија. Главни циљ пројекта да је да се побољша квалитет живота пацијената који болују од неизлечивих болести и да се помогне њиховим породицама.
– „Подршка увођењу Националног програма за скрининг на рак дојке, грлића материце и дебелог црева“ – Пројекат финансира Европска унија. Циљ пројекта је смањење смртности и побољшање квалитета живота пацијената оболелих од рака дојке, грлића материце и дебелог црева.
– Борба против корупције – Општа болница Зрењанин је активно учествовала у првим корацима у борби против корупције у здравству. Израђен је План интегритета. Општа болница Зрењанин је прва која је прихватила да сарађује на пројекту „Грађанска повеља као главни борац против корупције у здравству“. Резултат овог пројекта је Грађанска повеља. Пројекат финансира Програм Уједињених нација за развој. Такође, учествовали смо у пројекту „Активни грађани против корупције: примена добрих пракси у борби против корупције у локалној заједници”, који је подржан од стране Делегације Европске уније у Републици Србији и Владе Републике Србије и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.