Пројекти

• Развој здравства Србије I и II фаза – Цео пројекат се финансира из буџета Светске банке. Прва фаза пројекта подразумева структурно, техничко и ресорно обнављање и унапређење здравствених установа. Током овог пројекта реконструисано је Породилиште које је сада једно од насавременијих у Србији. Затим, један од резултата пројекта је је био и информатизација установа. Наша болница је унапредила софтвер који је први пут инсталиран током 2003. године. Друга фаза пројекта посвећена је акредитацији установа. Током реализације пројекта наша болница је била прва која је ушла у припрему за акредитацију примењујући стандарде акредитације. Такође, додатно смо унапредили информациони систем и то у делу радиологије. Лекари у нашој болници имају могућност да виде радиолошки снимак истовремено када и радиолог. На овај начин омогућили смо пацијентима бржу и савременију услугу.

• Акредитовање јединица за мождани удар (Интензивни третман можданог удара) – Пројекат је финансирао Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију. Пошто су у нашем региону доминантне болести крвних судова и крвотока било је неопходно да активно учествујемо у унапређењу услуга које би смањиле проценат становништва оболелих од можданог удара. Стратешки циљ је да се смањи стопа смртности чији је узрок мождани удар. У оквиру овог пројекта болница је остварила добру сарадњу са неуролошком клиником у Новом Саду. Јединица за третман можданог удара почела је са радом у марту 2010. године. У просеку око 200 пацијената годишње добије услуге у Јединици за мождани удар.

• Регионални пројекат Института за кардиоваскуларне болести Војводине има за циљ да уведе савремени третман СТЕМИ срчаног удара. Са Институтом за кардиоваскуларне болести потписан је уговор о хитном збрињавању и неопходним интервенцијама болесницима са инфарктом миокарда. До сада је постигнут је значајан резултат у смањењу смртности од срчаног удара. Овим пројектом омогућено је пацијентима да се у критичним ситуацијама из кућних услова одмах транспортују на Институт.

• „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије” – Пројекат је финансирала Европска унија

• „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом“ – Пројекат је финансирала Европска Унија

• „Развој палијативног збрињавања у Србији”– Пројекат је финансирала Европска унија. Главни циљ пројекта да је да се побољша квалитет живота пацијената који болују од неизлечивих болести и да се помогне њиховим породицама.

• „Подршка увођењу Националног програма за скрининг на рак дојке, грлића материце и дебелог црева“ – Пројекат финансира Европска унија. Циљ пројекта је смањење смртности и побољшање квалитета живота пацијената оболелих од рака дојке, грлића материце и дебелог црева.

• Борба против корупције – Општа болница Зрењанин је активно учествовала у првим корацима у борби против корупције у здравству. Израђен је План интегритета и уведен механизам за примање поклона. Општа болница Зрењанин је прва која је прихватила да сарађује на пројекту „Грађанска повеља као главни борац против корупције у здравству“. Резултат овог пројекта је Грађанска повеља. Пројекат финансира Програм Уједињених нација за развој. Такође, учествовали смо у пројекту „Активни грађани против корупције: примена добрих пракси у борби против корупције у локалној заједници”, који је подржан од стране Делегације Европске уније у Републици Србији и Владе Републике Србије и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.