Праћење и унапређење квалитета рада

Важна документа:

Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите

Општа болница “Ђорђе Јоановић” Зрењанин као једина општа здравствена установа секундарног нивоа здравствене заштите у Средњобанатском округу има велику улогу и значај за очување здравља грађана, квалитет и дужину њиховог живота, праћено кроз социодемографске показатеље и индикаторе морбидитета и морталитета.

Преузимање:

Методолошко упутство за праћење квалитета здравствене заштите

Презентације извештаја:

Презентација анализе испитивања задовољства корисника услуга и запослених за 2021. годину

Презентација анализа испитивања задовољства корисника услуга на Хемодијализи за 2021. год.