Праћење и унапређење квалитета рада

Важна документа:

Pravilnik o pokazateljima kvalitete zdravstvene zastite

Општа болница “Ђорђе Јоановић” Зрењанин као једина општа здравствена установа секундарног нивоа здравствене заштите у Средњобанатском округу има велику улогу и значај за очување здравља грађана, квалитет и дужину њиховог живота, праћено кроз социодемографске показатеље и индикаторе морбидитета и морталитета.

Преузимање:

Презентације извештаја:

Prezentacija analize ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga i zaposlenih za 2022. godinu, PPT

Prezentacija analize ispitivanja zadovoljstva korisnika usluga na Hemodijalizi za 2022. god, PPT