Постројење соларних колектора

Општа болница „Ђорђе Јоановић“ из Зрењанина, осим тога што је једна од ретких која у Србији има успостављан систем управљања медицинским отпадом, пример је добре праксе у области термалног коришћења соларне енергије у јавном сектору. Наиме, ова установа је, захваљујући пројекту словачке Агенције за развојну помоћ и Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у другој половини 2009. године поставила највећи соларни систем у Србији.
Систем се састоји од 200 колектора за загревање санитарне воде. Еквивалентна количина супституисаног земног гаса на годишњем нивоу износи више 35.000 м³ гаса. Са соларним системом може се уштедети 60-70% трошкова у случају примене за загревање санитарне топле воде. Колектори супституишу око 3,5 % укупног топлотног конзума у Болници, а он на годишњем нивоу износи око 1,8 милиона кубних метара природног гаса. Потрошња гаса у зрењанинскојболници 2011.године износила је 1.793.859 кубних метара гаса. Учинак соларног постројења за годину дана рада је произведених 287461 кWх топлотне енергије.
Соларно постројење годишње доприноси уштеди око 2.000.000 динара на име супституције енергента. Период отплативости инвестиције је око 7 година.

Вредност донације за систем је 154.954 ЕУР, а постављање носеће конструкције за соларне колекторе 2.580.504 динара. Током прве две године рада соларни систем је у власништву донатора, који је и задужен за његово одржавање.
– Топлотна снага за инсталацију соларних колектора предложена је на основу прорачуна потрошње топлотне енергије потребне за загревање топле воде. У географским условима Зрењанина, интензитет сунчевог зрачења је цца 1000 W/м², ефективност промене 60% и нагиб колектора 30%. Сунчева енергија која доспева на водоравну раван од 1 м² колектора достиже вредност од 1300 кWх/год. То је једнако количини енергије коју је могуће добити сагоревањем приближно 120 литара дизел горива, или 180 м³ земног гаса. При томе, функционални колектор са површином од 2 м² уштеди до 1.000 кг угљен-диоксида (ЦО2) за годину дана. Соларни колектори су марке „THERMO SOLAR“ из Жиара у Словачкој. Укупна површина 200 комада колектора је 404.8 м² , а нето апсорбујућа 348.4 м². Колектори су повезани редно по 10 комада, а затим такође паралелно системом „Tichelman“. Тако су добијена 4 реда са по 50 колектора.
Како функционише соларни систем?

У примарном кругу система медијум (Соларен Еко – течност која није шкодљива по људе, са ниском тачком мржњења) се загрева у соларним колекторима и циркулационом пумпом кроз цевовод дуг 80 метара транспортује до плочастог измењивача у енергани, у којем се предгрева хладна вода (из секундарног круга), која се користи за припрему топле воде. Предгревана хладна вода за припрему топле воде акумулира се у резервоару запремине 10.000 литара, при чему се рециркулација између измењивача и резервоара обезбеђује топловодном циркулационом пумпом. Из акумулационог резервоара предгревана вода се транспортује у постојећа два резервоара у којима се врши догревање из котларнице према потреби на 55 °Ц, односно на жељену температуру.


Принципијелна шема соларне инсталације

Соларно постројење је топлотне снаге 220 кW, а енергетска добит цца 836 ГЈ / год, уз радну температуру до 100°Ц. Нето корисна енергија соларног постројења према прорачуну је минимално 202.322 кWх/год. Максимална продукција је јула месеца 28.384 кWх, а минимална у децембру 3.198 кWх. За минимални експлоатациони век од 30 година, нето корисна енергија соларног постројења износи 8.032 МWх.

– Соларни систем омогућује загревање 48 м³ топле воде дневно у јулу месецу за пораст температуре од 30ºЦ, а најмање у децембру, 20 м³ воде. На основу урађене симулације се уочава да постројење у летњем периоду готово у потпуности покрива постављене захтеве, док је у зимском периоду потребно ангажовање додатног извора топлоте. Због тога је урађен пројекат за проширење соларног система са још 80 соларних колектора.
Еквивалетна количина супституисаног земног гаса на годишњем нивоу према прорачуну је 29.680 м³ гаса, што за минимални експлоатациони век од 30 година износи око 900.000 м³ гаса. У зависности од инсталационих услова, усклађености и динамике потрошње воде могући су и већи енергентски ефекти.

Еколошки ефекти се показују кроз смањење емисије угљен диоксида у атмосферу због коришћења сунчеве енергије који на годишњем нивоу износе 67.336 кг. У току минималног експлоатационог периода од 30 година рада постројења, то значи 2.020 тона угљен диоксида мање у атмосфери.

Соларно постројење у болници представља пример добре добре праксе у термалној примени соларне енергије у Војводини и едукативно доприноси повецању свести о знацају коришћења обновљивих извора енергије и очувању животне средине, што је један од услова приближавања Србије Европској унији.