Помоћник директора – медицински послови

Др Владимир Арбутинов

Др Владимир Арбутинов је рођен у Новом Бечеју 1966. године. Основну и средњу школу је завршио у Зрењанину, а медицински факултет у Новом Саду са просечном оценом 8,91. Након дипломирања, прво време ради као лекар у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Зрењанин. У Општој болнбици Зрењанин, на Одељењу ортопедије са трауматологијом је од 1996. године. Специјализацију из ортопедске хирургије и трауматологије завршава у Новом Саду 2001. године са одличном оценом.

Функцију помоћника директора обавља од септембра 2016. године.

Редован је члан Српског лекарског друштва и Српске ортопедско трауматолошке асоцијације.
Као излагач и гост је учествовао на светским и европским конгресима у Мароку, Уједињеним арапским емиратима, Чешкој, Шпанији, Немачкој, Турској и Грчкој.
Говори енглески језик, а животна начела су му висок степен одговорности, критичности и одлучности.