Помоћник директора – конзервативне гране медицине др Душан Живанов, специјалиста интерне медицине

Др Душан Живанов је рођен 1975. године у Зрењанину, где је завршио основну у средњу школу. Медицински факултетје завршио 2008. године у Новом Саду.
Фебруара 2009. године је запослен у Општој болници Зрењанин као доктор медицине. Специјализацију из интерне медицине завршава новембра 2017. године у Новом Саду. Од 01.06.2021. године је био на месту координатора Нефрологије и Хемодијализе. Учествовао је у раду одсека Ковид 2 и једно време био шеф.
На место помоћника директора за конзервативне гране медицине је именован 29.03.2023. године.