Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

ODRŽANA TRIBINA O RADU CENTRA ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA

Na tribini održanoj u Gradskoj kući 18.04.2018. godine predstavljene su usluge, dosadašnji rad i napredak Centra za žrtve seksualnog nasilja, sa ciljem da se ova tematika približi profesionalcima iz lokalnih institucija i široj javnosti.

Učesnici tribine:

1. Dr Ivana Tešić, direktorka Opšte bolnice „Đorđe Joanović”
Zrenjanin

2. Dr Milica Poučki, rukovodilac Radne grupe za implementaciju modela
Centra za žrtve sekualnog nasilja u Opštoj bolnici Zrenjanin

3. Radoslava Aralica, lokalna koordinatorka u Zrenjaninu, ispred zrenjaninskog edukativnog centra (NVO)

4. Jovana Popovac, savetnica u Centru za žene žrtve seksualnog nasilja, zadužena za pružanje psiho-socijalne podrške.


U septembru 2016. godine u Opštoj bolnici “Đorđe Joanović” u Zrenjaninu i na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu, osnovani su pilot Centri za žrtve seksualnog nasilja, jedini takvog tipa u čitavom regionu. Godinu dana kasnije po modelu ova dva uspostavljena centra, osnovano je još pet centara za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini, u Subotici, Somboru, Kikindi, Vršcu i Sremskoj Mitrovici.
Centri za žrtve seksualnog nasilja na jednom mestu, besplatno, ženama sa iskustvom seksualnog nasilja, pružaju zdravstvenu, pravnu i psihosocijalnu pomoć i podršku.
U našoj bolnici oformljena je radna grupa koja je zadužena za praćenje i unapređenje rada Centra za žrtve seksualnog nasilja. Rukovoditeljka grupe je dr Milica Poučki, specijalista ginekologije i akušerstva. Psihosocijalnu podršku pružaju obučene savetnice iz ženeske NVO Zrenjaninski edukativni centar.
Prostorije centra za žene žrtve seksualnog nasilja nalaze se u zgradi Bolnice i u potpunosti su opremljene iz sredstava Projekta. Ova usluga je okrenuta prema ženi i čitava procedura sprovodi se tako da bi se izbegla dodatna traumatizacija žrtve. Onog trenutka kada se pojavi žena koja je preživela seksualno nasilje sprovodi se u prostorije centra i tu se obavljaju svi pregledi, a uz nju je stalno savetnica.
U 2016. godini je prijavljeno 10 slučajeva saksualnog nasilja, , u 2017. godini 16 slučaja, od toga su dve maloletnice mlađe od 15 godina, a od početka ove godine su prijavljena dva slučaja.
Seksualno nasilje podrazumeva svaku povredu polne slobode i polnog morala, svaki vid degradiranja i ponižavanja na seksualnoj osnovi. Ovaj oblik zlostavljanja u bračnim i vanbračnim zajednicama jedan je od najtežih i psihički najbolnijih oblika kojem je žena izložena, stoga ga je najteže dokazati i sankcionisati. U 85% slučajeva seksualnog nasilja žene su poznavale učinioca pre nego što se nasilje dogodilo. 10 do 14% žena je bilo silovano od strane partnera nakon prekida braka/veze najmanje jednom. Procena ženskih NVO je da samo jedna od 20 silovanih žena prijavljuje zločin.
Osnivanje pilot cenatara u sedam većih gradova u Vojvodini aktivnost je projekta “Zaustavi – Zaštiti - Pomozi – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“. Ovaj projekat realizuje Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u saradnji sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde. Projekat finansira Poverenički fond Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama i donosi veoma važne novine u prepoznavanju, zaustavljanju, zaštiti i pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja od strane celokupnog društva na teritoriji Vojvodine.
Osim osnivanja centara za žene žrtve seksualnog nasilja jedna od važnih aktivnosti je i obuka profesionalaca iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, policije i pravosuđa o rodno zasnovanom nasilju i mehanizmima pružanja zaštite i pomoći žrtvama. Do sada je preko 1500 njih prošlo kroz obuke usmerene na povećanje senzibilisanosti stručnjaka za prepoznavanje žena sa iskustvom nasilja i unapređenje institucionalnog postupanja prema žrtvama nasilja.
Nasilje prema ženama u Srbiji je ozbiljan društveni problem i važno je obezbediti adekvatno reagovanje, efikasnu saradnju i koordinaciju između različitih institucija, zbrinjavanje i zaštita žrtava, prijavljivanje i procesuiranje počinilaca, kako bi se smanjio broj žrtava nasilja, naročito onih sa tragičnim ishodom. U Srbiji je u 2017. najmanje 26 žena ubijeno u porodično-partnerskom kontekstu. Sve ubijene žene poznavale su učinioca, a u 23 slučaja žene su ubijene od strane partnera (sadašnjeg/bivšeg, bračnog/vanbračnog). Pri iznošenju ovog broja važno je naglasiti da se radi o slučajevima koji su dospeli u medije i da nemamo neki drugi mehanizam za praćenje slučajeva femicida.AZUS

Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAM

Glavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov