Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Opšti podaci
Opšta bolnica ''Đorđe Joanović'' Zrenjanin je osnovna zdravstvena ustanova za stacionarno lečenje i pružanje specijalističkih medicinskih usluga građanima Srednjobanatskog okruga, koji čine 5 opština: Zrenjanin, Novi Bečej, Sečanj, Žitište i Nova Crnja, (region površine 2 329 km2), sa oko 208 000 stanovnika.
Zrenjaninska bolnica ima status naučno-istraživačke jedinice i baza je stručnog usavršavanja studenata Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu. Svojim kadrovima i prostorom, Bolnica obezbeđuje školovanje i praktičnu nastavu Srednje medicinske škole u Zrenjaninu.
Stručne konsultacije i dopunsku dijagnostiku obavlja u referentnim kliničkim ustanovama Medicinskih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu i na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

U 600 bolničkih postelja kojima Bolnica raspolaže, u 2015. godini je lečeno 17 304 pacijenata sa prosečnom dužinom boravka od 6,13 dana. Obavljeno je 9 865 operacija i intervencija, a u 1440 porođaja je rođeno 1455 dece. Broj ambulantnih pregleda iznosi 288 286 od čega je na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja izvršeno 55 100 pregleda. U bolničkim laboratorijama je izvršeno 842 047 analiza, a broj dijaliza na godišnjem nivou iznosi 16 498.
U 2015. godini ostvareno je 106 129 dana hospitalizacije, a zauzetost posteljnog fonda je iznosila 48,46%. Broj implantiranih pace-makera u 2015. godini je 41. Broj pruženih dijagnostičkih usluga je 72 339.


Zdravstvene usluge u Bolnici pruža (na dan 23.06.2016.) 164 lekara, od toga 23 lekara subspecijalista, 104 lekara specijalista, 37 lekara na specijalizaciji.
Od ukupnog broja lekara, naučno zvanje doktora nauka ima 1 lekar, magistra nauka 4 lekara i primarijusa 3 lekara.
Važan faktor u kadrovskom potencijalu je kontinuirana edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, kojom je iz sopstvenih sredstava obuhvaćeno više od 30% zaposlenih.

U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalističkih grana:
• interne medicine
• neurologije
• infektivnih bolesti
• dermatovenerologije
• fizikalne medicine i rehabilitacije
• hirurgije (opšte hirurgije, dečje hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, otorinolaringologije i MFC, oftalmologije, ortopedije sa traumatologijom, urologije, urgentne medicine)
• anestezije sa reanimatologijom
• pedijatrije
• ginekologije i akušerstva
• psihijatrije
• transfuziologije
• mikrobiologije
• nuklearne medicine
• radiološke dijagnostike
• patološke anatomije
• kliničke farmakologije
• medicinske biohemije

AZUS

Brojač

Zahvalnica Građanima

IN MEMORIAM

Glavni meni

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov