Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Opšti podaci

Opšta bolnica ''Đorđe Joanović'' Zrenjanin je osnovna zdravstvena ustanova za stacionarno lečenje i pružanje specijalističkih medicinskih usluga građanima Srednjobanatskog okruga, koji čine 5 opština: Zrenjanin, Novi Bečej, Sečanj, Žitište i Nova Crnja, (region površine 2 329 km2), sa oko 208 000 stanovnika.

Zrenjaninska bolnica ima status naučno-istraživačke jedinice i baza je stručnog usavršavanja studenata Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu. Svojim kadrovima i prostorom, Bolnica obezbeđuje školovanje i praktičnu nastavu Srednje medicinske škole u Zrenjaninu.
Stručne konsultacije i dopunsku dijagnostiku obavlja u referentnim kliničkim ustanovama Medicinskih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu i na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

U 600 bolničkih postelja kojima Bolnica raspolaže, u 2014. godini je lečeno 18 721 pacijenata sa prosečnom dužinom boravka od 6,07 dana. Obavljeno je 10 596 operacija i intervencija, a u 1457 porođaja je rođeno 1468 dece. Broj ambulantnih pregleda iznosi 300 700 od čega je na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja izvršeno 60 186 pregleda. U bolničkim laboratorijama je izvršeno 713 571 analiza, a broj dijaliza na godišnjem nivou iznosi 15 415.
U 2014. godini ostvareno je 113 726 dana hospitalizacije, a zauzetost posteljnog fonda je iznosila 51,93%. Broj implantiranih pace-makera u 2014. godini je 66, a ugrađena su 2 defibrilatora srca. Broj pruženih dijagnostičkih usluga je 72 890.

Zdravstvene usluge u Bolnici pruža (na dan 05.02.2015.) 168 lekara, od toga 21 lekar subspecijalista, 110 lekara specijalista, 28 lekara na specijalizaciji i 9 lekara opšte medicine.
Od ukupnog broja lekara naučno zvanje doktora nauka ima 2 lekara, magistra nauka 9 lekara i primarijusa 3 lekara.
Važan faktor u kadrovskom potencijalu je kontinuirana edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, kojom je iz sopstvenih sredstava obuhvaćeno više od 30% zaposlenih.

U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalističkih grana:

• interne medicine
• neurologije
• infektivnih bolesti
• dermatovenerologije
• fizikalne medicine i rehabilitacije
• hirurgije (opšte hirurgije, dečje hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, otorinolaringologije i MFC, oftalmologije, ortopedije sa traumatologijom, urologije, urgentne medicine)
• anestezije sa reanimatologijom
• pedijatrije
• ginekologije i akušerstva
• psihijatrije
• transfuziologije
• mikrobiologije
• nuklearne medicine
• radiološke dijagnostike
• patološke anatomije
• kliničke farmakologije
• medicinske biohemije

AZUS

Brojač

Zahvalnica Građanima

SVETSKI DAN HIGIJENE RUKU 2016

Radio televizija Vojvodine

ARHIVA VESTI

IN MEMORIAM

Glavni meni

SPISAK IZDANJA POPULARNE BELETRISTIKE

Novi nacionalni vodiči

Bilten psihijatrijskog odelenja

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov