Pretraga Opšta bolnica Đorđe Joanović Zrenjanin

Bilten "Glas bolnice"

Tekst o JZPZ

Palijativno zbrinjavanje

Projekat „Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji"

Imate pravo!

Kampanja "I plus i minus!"

Produži život

Projekat "Razvoj zdravstva Srbije"

Opšti podaci
Opšta bolnica ''Đorđe Joanović'' Zrenjanin je osnovna zdravstvena ustanova za stacionarno lečenje i pružanje specijalističkih medicinskih usluga građanima Srednjobanatskog okruga, koji čine 5 opština: Zrenjanin, Novi Bečej, Sečanj, Žitište i Srpska Crnja, (region površine 2 329 km²), sa oko 208 000 stanovnika.
Zrenjaninska bolnica ima status naučno-istraživačke jedinice i baza je stručnog usavršavanja studenata Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu. Svojim kadrovima i prostorom, Bolnica obezbeđuje školovanje i praktičnu nastavu Srednje medicinske škole u Zrenjaninu.
Stručne konsultacije i dopunsku dijagnostiku obavlja u referentnim kliničkim ustanovama Medicinskih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu i na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
U 600 bolničkih postelja kojima Bolnica raspolaže, u 2013. godini je lečeno 18 697 pacijenata sa prosečnom dužinom boravka od 6,89 dana. Obavljeno je 10 678 operacija i intervencija, 1 415 porođaja. Broj ambulantnih pregleda iznosi 307 494, od čega je na Odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja izvršeno 59 044 pregleda. U bolničkim laboratorijama je izvršeno 676 996 analiza, a broj dijaliza na godišnjem nivou iznosi 15 165.
U 2013. godini ostvareno je 122 428 dana hospitalizacije, a zauzetost posteljnog fonda je iznosila 55,91%. Broj implantiranih pace-makera u 2013. godini je 45. Broj pruženih dijagnostičkih usluga je 77 192.
Zdravstvene usluge u Bolnici pružaju 177 lekara, od toga 22 lekara subspecijalista, 114 lekara specijalista, 34 lekara na specijalizaciji i 7 lekara opšte medicine.
Od ukupnog broja lekara naučno zvanje doktora nauka ima 1 lekar, magistra nauka 10 lekara i primarijusa 4 lekara.
Važan faktor u kadrovskom potencijalu je kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika, kojom je iz sopstvenih sredstava obuhvaćeno više od 30% zaposlenih.
U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledećih specijalističkih grana:
• interne medicine
• neurologije
• infektivnih bolesti
• dermatovenerologije
• fizikalne medicine i rehabilitacije
• hirurgije (opšte hirurgije, dečje hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, otorinolaringologije i MFC, oftalmologije, ortopedije sa traumatologijom, urologije, urgentne medicine)
• anestezije sa reanimatologijom
• pedijatrije
• ginekologije i akušerstva
• psihijatrije
• transfuziologije
• mikrobiologije
• nuklearne medicine
• radiološke dijagnostike
• patološke anatomije
• kliničke farmakologije
• medicinske biohemije

AZUS

Brojač

ARHIVA VESTI

IN MEMORIAM

Glavni meni

SPISAK IZDANJA POPULARNE BELETRISTIKE

Novi nacionalni vodiči

Opšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License. | Designed by Bojan Vukov