Организација

Менаџмент

Сектор: Интернистичке гране медицине
I Одељење: Интерно

1. Одсек: Кардиологија
2. Одсек: Посткоронарна кардиологија
3. Одсек: Коронарна јединица
4. Катетеризациона лабораторија
5. Пејсмејкер центар
6. Одсек: Гастроентерологија
– Кабинет за ендоскопију
7. Одсек: Ендокринологија
8. Одсек: Нефрологија
9. Одсек: Системске и реуматске болести
10. Одсек: Хематологија
11. Одсек: Хемодијализа

II Одељење: Неурологија

1. Одсек: Јединица за мождани удар
2. Одсек: Неурологија – стационар

III Одељење: Психијатрија

1. Одсек: Психијатрија са амбулантно-стационарном службом
2. Одсек: Дневна болница

IV Одељење: Инфектологија

1.Одсек: Превенција и сузбијање болничких инфекција

V Одељење: Дерматовенерологија

Сектор: Хируршке гране медицине
I Одељење: Општа хирургија

II Одељење: Ортопедија са трауматологијом

III Одељење: Урологија

IV Одељење: Оториноларингологија

V Одељење: Офталмологија

VI Одељење: Анестезија са реаниматологијом

1. Одсек: Анестезија
2. Одсек: Интензивна терапија
VII Одељење: Операциони блок са сервисом инструментара и централизованом стерилизацијом

Сектор: Продужено лечења и неге
I Одељење: Геронтологија

II Одељење: Онкологија

1. Одсек: Палијативно збрињавање – Јединица за палијативну негу
2. Одеск: Онкологија са амбулантно-стационарном службом

III Одељење: Физикална медицина и рехабилитација

Сектор: Клиничка подршка
I Одељење: Збрињавање и пријем ургентних стања

1. Одсек: ПТАса санитетским транспортом пацијената из установе секундарног у
установе терцијарног нивоа здравствене заштите
2. Одсек: Специјалистички пријем и збрињавање ургентних стања

II Одељење: Биохемијска лабораторија

III Одељење: Микробиолошка лабораторија

IV Одељење: Радиологија
– Кабинет за магнетну резонанцу

V Одељење: Клиничка патологија

VI Одељење: Нуклеарна медицина

VII Одељење: Трансфузија крви

VIII Одељење: Апотека – медицинско снабдевање

IX Одељење: Специјалистичко консултативни прегледи

Служба: Педијатрија
1. Одсек одојчета и малог детета
2. Одсек предшколског и школског детета
3. Одсек : Педијатрија са амбулантно-стационарном службом

Служба: Гинекологија и акушерство
1. Одсек: Гинекологија
2. Одсек: Акушерство
3. Одсек: Неонатологија

Служба: Општи, правни послови и људски ресурси
1. Одсек: Људски ресурси
2. Одсек: Општи и правни послови
3. Одсек: Одбрана и заштита

Служба: Економско – финансијски послови
1. Одсек: Економско-финансијски
2. Одсек: Књиговодство

Служба: Информационе технологије

Служба: Технички послови
1. Одсек: Машинско одржавање
2. Одсек: Електроодржавање
3. Одсек: Грађевинско–занатски радови
4. Одсек: Одржавање медицинске опреме

Служба: Интерна ревизија

Служба: План, анализа и квалитет

Служба: Јавне набавке и комерцијални послови

Служба: Помоћни и технички послови

1. Одсек: Припрема хране
2. Одсек: Одржавање хигијене просторија и опреме са прерадом отпада
3. Одсек: Хигијена веша