Организација

Менаџмент

Сектор: Интернистичке гране медицине

I Одељење: Интерно

1. Одсек: Кардиологија
2. Одсек: Посткоронарна кардиологија
3. Одсек: Коронарна јединица са хемодинамиком и пејсмејкер центром
4. Одсек: Гастроентерологија
5. Одсек: Ендокринологија
6. Одсек: Нефрологија
7. Одсек: Системске и реуматске болести
8. Одсек: Хематологија
9. Одсек: Хемодијализа

II Одељење: Неурологија

1. Одсек: Јединица за мождани удар
2. Одсек: Неурологија – стационар

III Одељење: Психијатрија

1. Одсек: Психијатрија са амбулантно-стационарном службом
2. Одсек: Дневна болница

IV Одељење: Инфектологија

V Одељење: Дерматовенерологија

Сектор: Хируршке гране медицине

I Одељење: Општа хирургија

1. Одсек: Општа хирургија – операциони блок
2. Одсек: Општа хирургија – стационар

II Одељење: Ортопедија са трауматологијом

III Одељење: Урологија

IV Одељење: Оториноларингологија

V Одељење: Офталмологија

VI Одељење: Анестезија са реаниматологијом

1. Одсек: Анестезија
2. Одсек: Интензивна терапија

Сектор: Продужено лечења и неге

I Одељење: Геронтологија

II Одељење: Онкологија

1. Одсек: Палијативно збрињавање – Јединица за палијативну негу
2. Одеск: Онкологија са амбулантно-стационарном службом

III Одељење: Физикална медицина и рехабилитација

Сектор: Клиничка подршка

I Одељење: Збрињавање и пријем ургентних стања

1. Одсек: ПТАса санитетским транспортом пацијената из установе секундарног у
установе терцијарног нивоа здравствене заштите
2. Одсек: Специјалистички пријем и збрињавање ургентних стања

II Одељење: Биохемијска лабораторија

III Одељење: Микробиолошка лабораторија

IV Одељење: Радиологија

V Одељење: Клиничка патологија

VI Одељење: Нуклеарна медицина са радиоизотопском лабораторијом

VII Одељење: Трансфузија крви

VIII Одељење: Апотека – медицинско снабдевање

IX Одељење: Специјалистичко консултативни прегледи

Служба: Педијатрија

1. Одсек одојчета и малог детета
2. Одсек предшколског и школског детета
3. Одсек : Педијатрија са амбулантно-стационарном службом

Служба: Гинекологија и акушерство

1. Одсек: Гинекологија
2. Одсек: Акушерство
3. Одсек: Неонатологија

Служба: Општи, правни послови и људски ресурси

1. Одсек: Људски ресурси
2. Одсек: Општи и правни послови
3. Одсек: Одбрана и заштита

Служба: Економско – финансијски послови

1. Одсек: Економско-финансијски
2. Одсек: Књиговодство

Служба: Информационе технологије

Служба: Технички послови и инвестициона изградња

1. Одсек: Машинско одржавање
2. Одсек: Електроодржавање
3. Одсек: Грађевинско–занатско одржавање
4. Одсек: Помоћни и технички послови
5. Одсек: Одржавање медицинске опреме

Служба: Интерна ревизија

Служба: План, анализа и квалитет

Служба: Јавне набавке и комерцијални послови

Служба: Санитарни надзор, одржавање хигијене просторија и опреме и припрема хране

1. Одсек: Санитарни надзор и припрема хране
2. Одсек: Одржавање хигијене просторија и опреме
3. Одсек: Сервис хигијене вешав