Општи подаци

Општа болница “Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је територијално добро рејонирана, налази се у срцу Баната, на густо насељеној равници, са хомогеним животним условима, добрим саобраћајним везама и добро организованим здравственим службама на терену.
То је основна здравствена установа за стационарно лечење и пружање специјалистичких медицинских услуга грађанима Средњобанатског округа, који чине 5 општина: Зрењанин, Нови Бечеј, Сечањ, Житиште и Нова Црња. То је вишенационална средина у којој живи више од 20 народа, у 55 насеља, на површини од 3.256 km², са 187.667 становника (према последњем попису становника из 2011. године).

Зрењанинска болница има статус научно-истраживачке јединице и база је стручног усавршавања студената Медицинског факултета Универзитету у Новом Саду. Својим кадровима и простором, Болница обезбеђује школовање и практичну наставу Средње медицинске школе и других средњих школа у Зрењанину.
Стручне консултације и допунску дијагностику обавља у референтним клиничким установама Медицинских факултета у Београду и Новом Саду и на Војномедицинској академији у Београду.

Болнички комплекс се налази на површини од 6,32 ha и састоји се од девет објеката: зграда Нове болнице, Службе педијатрије, Интерног одељења, Одсека дневне психијатрије, Одељења клиничке патологије, Инфективног одељења, Управе, Техничке службе и објекат у којем су смештени Одсек палијативног збрињавања и Одељење психијатрије.

Болница пружа медицинске услуге поштујући основне стандарде дефинисане прописима. Поред тога, установа континуирано прати промене и развој квалитета здравствених услуга.
Стручни органи болнице су: Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор и Комисија за унапређење квалитета рада.
Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин поседује Сертификат о акредитацији, који јој је додељен од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. Општа болница Зрењанин је прва болница у Републици Србији акредитована на период од седам година (децембар 2011 – децембар 2018. године).

У Општој болници се пружа здравствена заштита пацијентима из следећих специјалистичких грана:
• интерне медицине
• неурологије
• инфективних болести
• дерматовенерологије
• физикалне медицине и рехабилитације
• хирургије (опште хирургије, дечје хирургије, пластичне и реконструктивне хирургије, оториноларингологије и МФЦ, офталмологије, ортопедије са трауматологијом, урологије, ургентне медицине)
• анестезије са реаниматологијом
• педијатрије
• гинекологије и акушерства
• психијатрије
• трансфузиологије
• микробиологије
• нуклеарне медицине
• радиолошке дијагностике
• патолошке анатомије
• клиничке фармакологије
• медицинске биохемије