Општи подаци

Општа болница “Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је основна здравствена установа за стационарно лечење и пружање специјалистичких медицинских услуга грађанима Средњобанатског округа, који чине 5 општина: Зрењанин, Нови Бечеј, Сечањ, Житиште и Нова Црња, (регион површине 2 329 км2), са око 208 000 становника.

Зрењанинска болница има статус научно-истраживачке јединице и база је стручног усавршавања студената Медицинског факултета Универзитету у Новом Саду. Својим кадровима и простором, Болница обезбеђује школовање и практичну наставу Средње медицинске школе у Зрењанину.
Стручне консултације и допунску дијагностику обавља у референтним клиничким установама Медицинских факултета у Београду и Новом Саду и на Војномедицинској академији у Београду.

У 600 болничких постеља којима Болница располаже, у 2016. години је лечено 17222 пацијената са просечном дужином боравка од 6,24 дана. Обављено је 9991 операција и интервенција, а у 1416 порођаја је рођено 1420 деце. Број амбулантних прегледа износи 279448 од чега је на Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања извршено 56328 прегледа.
У болничким лабораторијама је извршено 754772 анализа, а број дијализа на годишњем нивоуизноси16260.
У 2016. години остварено је 107534 дана хоспитализације, а заузетост постељног фонда је износила 48,97%. Број пружених дијагностичких услуга је 65604.

Здравствене услуге у Болници пружа (на дан 31.01.2017.) 165 лекара, од тога 23 лекара субспецијалиста, 101 лекар специјалиста, 37 лекара на специјализацији, 4 доктора медицине.
Од укупног броја лекара, научно звање доктора наука има 1 лекар, магистра наука 4 лекара и примаријуса 3 лекара.
Важан фактор у кадровском потенцијалу је континуирана едукација здравствених и нездравствених радника, којом је из сопствених средстава обухваћено више од 30% запослених.

У Општој болници се пружа здравствена заштита пацијентима из следећих специјалистичких грана:
• интерне медицине
• неурологије
• инфективних болести
• дерматовенерологије
• физикалне медицине и рехабилитације
• хирургије (опште хирургије, дечје хирургије, пластичне и реконструктивне хирургије, оториноларингологије и МФЦ, офталмологије, ортопедије са трауматологијом, урологије, ургентне медицине)
• анестезије са реаниматологијом
• педијатрије
• гинекологије и акушерства
• психијатрије
• трансфузиологије
• микробиологије
• нуклеарне медицине
• радиолошке дијагностике
• патолошке анатомије
• клиничке фармакологије
• медицинске биохемије