Односи с јавношћу

Координатор за односе с јавношћу:

Маја Сладојевић

Контакт: 023/ 530– 705
Факс: 023/ 564 – 104
maja.slad@gmail.com