Мисија и визија

Мисија

Општа болница «Ђорђе Јоановић» из Зрењанина је установа секундарног нивоа здравствене заштите у Средњобанатском округу која тимским радом уз максимално коришћење расположивих ресурса, и уз континуирано унапређење квалитета рада путем спровођења планираних активности усклађених са националном здравственом политиком и потребама становништва, и уз примену савремених медицинско-клиничких технологија, пружа изврсност здравствених услуга како у сфери дијагностике тако и у амбулантно-поликлиничком и стационарном лечењу пацијената.

Визија

Општа болница «Ђорђе Јоановић» из Зрењанина је установа која ће информисаношћу, стандардизацијом, унапређењем рада и позитивним ставом према интерним и екстерним изазовима постати водећа реномирана установа у којој ће пацијенти желети да се лече.