Менаџмент

Директор Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин:
Др Ивана Тешић

Помоћник директора за медицинске послове, образовање и научно-истраживачки рад
Др Владимир Арбутинов

Помоћник директора за организацију, координацију и немедицинске послове
МСц Проф. Срђан Калнак

Саветник директора
Др Јован Секулић

Главна сестра Болнице
Андријана Сантовац