Менаџмент

Директор Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин:
Др Ивана Тешић

Помоћник директора – медицински послови
Др Владимир Арбутинов

Помоћник директора – немедицински послови
МСц Проф. Срђан Калнак

Саветник директора
Др Јован Секулић

Главна сестра Болнице
Андријана Сантовац