Линкови

Категорија: Министарства

Министарство здравља Републике Србије

Категорија: Агенције

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Категорија: Институти

Институт за јавно здравље Војводине

Категорија: Коморе

Лекарска комора Србије

Категорија: Образовне институције

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Медицински факултет Универзитета у Београду
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Медицински факултет у Крагујевцу
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Висока здравствена школа струковних студија у Београду

Категорија: Секретаријати
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Категорија: Заводи

Завод за јавно здравље Зрењанин

Категорија: Здравствене установе

Специјална Болница За Рехабилитацију Бања Русанда Зрењанин
Дом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
Дом здравља Житиште
Геронтолошки центар – Зрењанин