Јавни позиви

Bio Save доо, Београд (19.04.2023.)

– Штампач – 13.851 дин.
– Рачунар -31.441,00 дин.
Донација је намењена Служби општих, правних послова и људских ресурса

Кибид доо, Земун (03.04.2023.)

– Специјална млечна формула кроз сукцесивне испоруке за Службу педијатрије, вредности 283.404,00 дин

AB TRADE д.о.о. Београд (30.03.2023.)

– Машина за прање подова са диск четком
– Косилица за траву
– Укупна вредност донације је 550.799,00 дин.