ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН 17/2019 Одржавање медицинске опреме

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 1

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 2

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije 1

IZMENJENA konkursna dokumentacija 1

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 3

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije 2

IZMENJENA konkursna dokumentacija 2

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Odluka o obustavi postupka

OBAVEŠTENJE o zaključenim okvirnim sporazumima

Obavestenje o obustavi postupka

ЈНМВ 8/2019 Униформе за запослене

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 1

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije 1

IZMENJENA konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 2

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije 2

IZMENJENA konkursna dokumentacija2

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 3

OBAVEŠTENJE o produženju roka za dostav. ponuda i datuma otvaranja

Odluka o obustavi postupka

Obavestenje o obustavi postupka

ЈН 9/2019 – Средства за дезинфекцију

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1

Izmenjen poziv za podnosenje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija 1

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2

Izmenjena konkursna dokumentacija 2

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 3

Izmenjena konkursna dokumentacija 3

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 4

Izmenjena konkursna dokumentacija 4

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma