ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН 19/2019 – Материјал ОП блок, анестезију и стерилизацију

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojasnjenje konkursne dokumentacije 1

Pojasnjenje konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 1

Izmenjena konkursna dokumentacija 1

Pojasnjenje konkursne dokumentacije 3

Pojasnjenje konkursne dokumentacije 4

Pojasnjenje konkursne dokumentacije 5

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2

Izmenjena konkursna dokumentacija 2

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 3

Izmenjena konkursna dokumentacija 3

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka

Obavestenje o zakljucenim ugovorima

Obavestenje o obustavi postupka

 

 

ЈН 17/2019 Одржавање медицинске опреме

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 1

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 2

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije 1

IZMENJENA konkursna dokumentacija 1

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 3

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije 2

IZMENJENA konkursna dokumentacija 2

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Odluka o obustavi postupka

OBAVEŠTENJE o zaključenim okvirnim sporazumima

Obavestenje o obustavi postupka

ЈНМВ 8/2019 Униформе за запослене

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 1

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije 1

IZMENJENA konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 2

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumetacije 2

IZMENJENA konkursna dokumentacija2

Odgovor na zahtev za pojašnjenje 3

OBAVEŠTENJE o produženju roka za dostav. ponuda i datuma otvaranja

Odluka o obustavi postupka

Obavestenje o obustavi postupka