ДОНАЦИЈЕ У 2018.

„YUNYCOM“ д.о.о.  (25.12.2018.)

  • Тестови Liaison CEA (100 тестова), 1 кутија
  • Тестови Liaison CA 19-9 (100 тестова), 1 кутија

Укупна вредност је 70.066,80 дин. са ПДВ-ом

Rotary клуб Зрењанин  (25.12.2018.)

 

  • Суви сто за повијање беба – 2 ком.
  • Мокри пулт за купање беба са припадајућом опремом
  • Компјутери са припадајућом опремом – 2 ком.
  • Ласерски штампач – 2 ком.

Донација је за Службу педијатрије, укупна вредност је 300.000,00 дин.

SGR Adam Prodecor  (17.12.2018.)

 

  • Санација и кречење ходника Службе педијатрије , укупне вредности 82.000,00 дин.

„YUNYCOM“ д.о.о.  (13.12.2018.)

 

  • Потрошни материјал за лабораторијске анализе укупне вредности 255.732,13 дин. са ПДВ-ом