Донације 2021

UltraPlanet д.о.о. (30.08.2021.)

– Брендирање стаклених површина у Служби педијатрије, вредности 7.644,00 дин без ПДВ-а

МГ д.о.о. Нови Сад (09.08.2021.)

– Штампач са припадајућим каблом, Одеску за превенцију и сузбијање болничких инфекција, вредности 8.880,00 дин.

СР Пла-мет Зрењанин (23.06.2021.)

– Столица за преглед
– Педијатријски кревет
– Колица саа три етаже
– Канцеларијска столица- 2 ком.
– Радни сто
За Службу педијатрије, вредност донаци је је 95.000,00 дин.

„Aптус“ д.о.о. Београд (21.06.2021.)

– Медицинска средства (заштитне дезинфекционе капице, Артеријски катетери,централни венски катетер, сет за хемодијализу), вредности9.960,00 дин.