Донације 2021

Кибид д.о.о. Земун (11.10.2021.)

– Адаптиране млечне формуле и специјалне млечне формуле кроз сукцесивне испоруке, за потребе Неонатологије у периоду годину дана, вредности 219.348,80 дин.