Директор Опште болнице «Ђорђе Јоановић»

в.д. директора

Др Игор Китареску, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста кардиолог

Др Игор Китареску је рођен 1977. године у Зрењанину. Основну школу је завршио у Житишту, Гимназију у Зрењанину. Медицински факултет је похађао у Београду 1996-2002. године. Специјализацију из интерне медицине је завршио на медицинском факултету у Новом Саду и од 2013. године је специјалиста интерне медицине. Од 2008. године је запослен на Интерном одељењу Опште болнице Зрењанин (Коронарна јединица и Одсек посткоронарне кардиологије). Од марта 2019. године је субспецијалиста кардиологије, а субспецијализацију је похађао на Институту за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица.
Учесник је више међународних конгреса из области кардиологије, коаутор је више стручних радова из области интерне медицине и кардиологије. На функцији Помоћника директора за медицинска питања у Општој болници Зрењанин је био од августа 2020. године, а од 10.11.2020. године је на функцији в.д. директора.
Ожењен је и отац једног детета.