МИШЉЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗРЕЊАНИН

У складу са Упутством за давање Мишљења о извршењима планова рада здравствених установа Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Завод за јавно здравље Зрењанин сваке година доноси Мишљење на извршење Плана рада Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин.
За 2022. годину је на основу детаљног Извештаја о реализацији Плана рада Болнице, Завод за јавно здравље Зрењан индао следеће мишљење:
– Током 2022. године су у оквиру Дневне болнице лечена 4.723 лица, што је 109,5% остварење Плана. Број остварених дана лечења у Дневној болници је 23.865, што је 114,2% остварење Плана.
– На хируршким одељењима је извршено 5.124 операција, што је остварење Плана од 110,6%
– Извршено је 229.872 специјалистичка прегледа , што је 121,3% од планираног броја
– Остварањее здравствених услуга, којих је у посматраном периоду пружено 1.967.377, је 116,8% остварење Плана.
– У лабораторијама је урађено 1.148.242 анализа, што представља извршење Плана од 113,2%
– Извршење рендген дијагностике је 67.825 прегледа , што је извршење 232,7% Плана , извршење ултразвучне дијагностије је 22.626 прегледа , што је извршење од 161,1%, доплер дијагностике 2.963 прегледа , што је извршење од 268,1%, а ЦТ скенера 15.326, што је извршење од 308,4%
На основу наведеног, може се закључити да ова установа пружа максимум у пружању здравствене заштите.

Погледајте још

ЗРЕЊАНИН ДОМАЋИН САСТАНКА УРОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ДЛВ-СЛД

Састанак Уролошке секције Српског лекарског друштва одржан је 31. маја 2024. године у конгресној сали …