ИЗВЕШТАЈ НАКОН ПОСЕТЕ СПОЉНИХ ОЦЕЊИВАЧА

Друга рeдoвнa годишња пoсeтa спољашњих оцењивача Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин je oбaвљeнa 24.05.2022. гoдинe oд стрaнe тимa спoљaшњих oцeњивaчa који чене Александра Врачарић и Тања Ердељановић. Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 7 гoдина, од 2019. до 2026. године.
Редовна посета обухвата проверу усклађености рада здравствене установе са стандардима за акредитацију у току трајања акредитације и подразумева увид у рад здравствене установе, преглед документације и планова за унапређење квалитета. У складу са тим, редовна годишња посета се спроводи у циљу утврђивања начина на који Здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла сертификат о акредитацији.
Општи утисак спољашњих оцењивача након редовне посете:

Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин наставља редован рад у складу са акредитацијским стандардима и може се рећи да је континуирана и вишегодишња посвећеност том циљу већ постала синоним за ову Установу.
Општи је утисак да се поштују и унапређују прописани стандарди и процедуре, да је то свакодневни и одавно усвојени метод рада у овој болници.
Посебан изазов претходних година је рад у условима пандемије Корона вирусом, и безбедност пацијената и запослених у условима пандемије. У том смислу донет је велики број процедура које дефинишу рад у ванредним околностима. Установа је показала флексибилност, могућност функционисања у измењеним околностима, успешно регулишући поштовањем постојећих и увођењем нових процедура све процесе рада (сталне промене и прилагођавање епидемиолошкој ситуацији, прерасподелу простора и кадрова за лечење ковид и нон-ковид пацијената на најбољи могући начин).
У протеклом периоду је настављено са пријемом нових радника, едукацијом постојећег кадра, набавком опреме од стратешког значаја и увођењем нових технологија.
Рад у складу са стандардима акредитације у овој установи је дугогодишња пракса и очигледан је ентузијазам руководства и запослених да се рад одвија на достигнутом нивоу и да се непрекидно унапређује, што је један од највећих квалитета ове болнице.
Завидан ниво свести свих запослених о предностима и неопходности поштовања стандарда у свакодневном раду је импресиван и за сваку је похвалу.
Општи утисак је да се у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин ради и планира у складу са акредитацијским стандардима. Евидентна је решеност руководства, као и запослених, да сe квалитет рада и безбедност и здравље на раду, како запослених тако и корисника услуга подигну на још виши ниво. Општа болница „Ђорђе Јоановић“ сваком редовном посетом потврђује стечени акредитацијски статус и одржава континуитет.

Погледајте још

ПРИЈАВЕ ЗА СКРИНИНГ РАКА ДОЈКЕ НА МОБИЛНОМ МАМОГРАФУ

Мобилни мамограф чијим радом руководи Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ уз …