Донације 2022

Дар мар 023 (25.10.2022.)

– 10.000,00 за потребе обележавања 50 год. постојања Коронарне јединице