Донације 2022

Биостент доо Београд (14.12.2022.)

– Два рачунара, појединачне вредности 30.720,00 дин.
– Два монитора , појединачне вредности 12.840,00 дин.
– Два комада DVD-RW Sata, појединачне вредности 2.160,00 дин.
– Два штампача, појединачне вредности 14.160,00 дин.

Magna Pharmacia доо Београд (01.12.2022.)

– Два комплета рачунара, појединачне вредности 43.490,00 дин.
– Два штампача, појединачне вредности 12.688,00 дин.

Медиком д.о.о. (02.11.2022.)

– 2 рачунара – 145.200,00 дин.
– 2 монитора – 24.240,00 дин.
– 2 штампача – 24.960,00 дин.
Донација је намењена Служби гинекологије

Медалекс д.о.о. Београд (25.10.2022.)

– 1 рачунар, вредности 26.500,00 дин.
– 2 рачунара, укупне вредноисти 38.000,00 дин.
– 3 тастатуре и 3 миша , укупне вредности 1.500,00 дин.
– 3 штампача , укупне вредности 28.500,00 дин.