СРЕДСТВА ДОБИЈЕНА ОД ПОКРАЈНСКОГ СЕКРЕТЕРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО У 2020. ГОДИНИ

У 2020. години, Општој болнии „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин су од Покрајинског секретаријата за здравство опредељена значајна средства, укупног износа 38.590.000,00 динара, којима је обезбеђена неопходна опрема, хитне поправке и грађевински радови:

1. Замена РТГ цеви на ЦТ апарату GE BrightSpeed 16, у износу од 6.720.000,00 динара

2. Аутоклав за субстерилизацију за потребе Одељења опште хирургије – Операциони блок, у износу од 4.680.000,00 динара

3. Офталмолошки ултразвук, у износу од 1.800.000,00 динара

4. Плазма субстерилизатор за потребе интензивне неге Одељења опште хирургије – Операциони блок, у износу од 2.740.000,00 динара

5. Шпалт лампе за потребе Офталмологије, у износу од 1.650.000,00 динара

6. Трошкови проширења инсталације гасне инфраструктуре и замене гасних подстаница за медицински кисеоник и ваздух у простору објекта који је опредељен за лечење оболелих од вируса Covid – 19, и обухватају: израду елабората идејног решења, демонтажу постојеће опреме гасних подстаница за медицински кисеоник и ваздух, набавку, испоруку и монтажу нове опреме, проширење гасне инфраструктуре и израду елабората изведеног стања, у износу од 15.000.000,00 динара

7. Набавка система за дигитализацију РТГ апарата, у износу од 6.000.000,00 динара

Погледајте још

ПРВА БЕБА РОЂЕНА У НОВОЈ ГОДИНИ – ДЕЧАК

Прва беба рођена у Зрењанину у 2021. години је дечак рођен у 11,47h. Тежак је …