ЈНМВ 15/2020 – Редовно одржавање и сервисирање лифтова “Давид Пајић – Дака“

Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Погледајте још

ЈН 29/2020 Потрошни материјал за микробиологију

Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija