ОГРАНИЧАВАЈУ СЕ ПОСТЕ ПАЦИЈЕНТИМА

С обзиром на то да је повећан број респираторних инфекција, у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин се од 27.01.2020. године ограничавају посете пацијентима.
Посете пацијентима трају од 14.00 до 16.00 часова, а сваки пацијент може имати дневно само једно лице у посети.