„Огрев“ доо Зрењанин (16.12.2019.)

– Керамичке плочице за Службу педијатрије, вредности 6.490,00 дин.