ДОНАЦИЈЕ У 2020.

Стига д.о.о. Нови Сад (19.06.2020.)

– На сваких 8 пуњења по 1 комад закривљеног линеарног стаплера са секачем, вредност једног комада је 40.500,00дин са ПДВ-ом
– На сваких 8 пуњења по 1 комад линеарног стаплера, вредност 1 комада је 13.800,00 дин
Донација је за Одељење хирургије