ДОНАЦИЈЕ У 2020.

Маклер доо, Београд (06.03.2020.)

– Услуга повезивања Имунохемијског анализатора у лабораторијски информациони систем, вредности 111.822,36 дин са ПДВ-ом