УЗ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ ДАТИ НА УВИД ЛИЧНУ КАРТУ

Молимо и апелујемо на суграђане да при јављању на прегледе у здравствену установу обавезно уз оверену здравствену књижицу дају на увид личну карту, с обзиром на то да је Правилником о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите прописано да здравствена књижица важи уз личну карту.
Поштовањем прописа и увидом у личну карту уз здравствену књижицу омогућиће се исправна идентификација сваког пацијента.