ИЗВРШЕНА ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА ИЗ ПЛАНА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЗРЕЊАНИН

Дана 24.10.2019. године у Општој болници «Ђорђе Јоановић» Зрењанин извршена је редовна годишња практична провера планских решења из Плана за ванредне ситуације Опште болнице.

Изведена је вежба под називом «Танк 19», која је организована и спроведена на основу Одлуке о организовању и извођењу вежбе и Елабората за њено извођење. Овим документима утврђени су циљеви и задаци вежбе.

Вежбом је руководила директорка Опште болнице др Ивана Тешић, а Иван Дајић, шеф Одсека одбране и заштите и Игор Деља, референт заштите од пожара, координирали су и усмеравали вежбовне активности.

Циљ вежбе био је да се провере, обуче и оспособе запослени, као и Служба обезбеђења, за извршавање задатака у случају избијања пожара и провера спремности за ефикасну заштиту и евакуацију

Задаци који су постављени пред учеснике у вежби били су: идентификација и дојава пожара, локација пожара и њено обезбеђење, обавештавање ватрогасно-спасилачке јединице и припреме за њен долазак, обезбеђење услова за њено деловање (ослобађање прилаза објекту, искључивање струје и плина) и почетно гашење пожара. Такође, задатак је био и извршити евакуацију запослених из угроженог објекта

Вежба «Танк 19» изведена је на резервоарима за нафту и објекту за третман медицинског отпада, уз учешће запослених и Службе обезбеђења Опште болнице и ватрогасно-спасилачког батаљона из Зрењанина. У вежби су активно учествовали и запослени у Одсеку пријемно-тријажне амбуланте Службе за пријем и збрињавање ургентних стања.

Погледајте још

ВАН СНАГЕ ОДЛУКА О ЗАБРАНИ ПОСЕТА

Обавештавамо суграђане да је од данас (05.03.2020.) ван снаге Одлука о забрани посета. Посете су …