ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН АКРЕДИТОВАНА НА ПЕРИОД ОД СЕДАМ ГОДИНА

На конференцији за медије у Општој болници Зрењанин, директорка Болнице др Ивана Тешић је у присуству помоћника директра др Владимира Арбутинова и главне сестре Андријане Сантовац представила резултате акредитације.

Акредитацијска посета спољашњих оцењивача је у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин трајала у периоду од 19.05.2019. до 23.05.2019. године. У процес спољашњег оцењивања је било укључено четири спољашња оцењивача: вођа Тима за спољашње оцењивање – Прим.др Илија Трипковић, специјалиста опште хирургије (Здравствени центар Ваљево), чланови Тима: др Александра Врачарић – педијатар пулмолог (Здравствени центар Ужице), дипл. правник Радош Топаловић (Здравствени центар Ужице) и ВМС Тања Ердељановић спец. стр. сестра – главна сестра Клинике за ОРЛ-МФХ Клиничког центра Србије, као и виши стручни сарадник АЗУС-а – спец.струк.мед.сестра Светлана Дрча.

Рад спољашњих оцењивача се састојао из прегледа документације, разговора са тимовима и обиласка служби. Такође су обављени разговори са фокус групама пацијената, запослених и представника партнера здравствене установе.

Након завршетка акредитацијске посете Спољашни оцењивачи су доставили Извештај о спољашњем оцењивању дана 27.05.2019. године под бројем Р1-25-06/2019.
На основу процентуалне заступљености добијених оцена, директор Агенције је на основу члана 199. Закона о здравственој заштити и члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа донео Решење о акредитацији Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин на максималан период од 7 година, од јуна 2019. до јуна 2026. године.

Општој болници «Ђорђе Јоановић» Зрењанин је издато решење о акредитацији за 20 области, а у процесу самооцењивања и оцењивања учествовало је 15 тимова.

Др Тешић је истакла да су поред ових тимова, у процес акредитације били укључени сви запослени, од кружних радника, спремачица, техничког особља, медицинске сестре, лекари, немедицинске службе и да је акредитација процес који се свакога дана спроводи у установи, а не само за време акредитацијске посесте.
У нашој установи постији 925 процедура које се примењују у свакодневном раду и њихов број се свакодневно повећава.
Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. (Закон о здравственој заштити, 2005, члан 213.)
Циљеви здравствене установе у вези са акредитационим процесом:

1. Стандардизација свих поступака у раду здравствене установе кроз коју ће се постићи оптималан ниво квалитета рада у задатим околностима.
2. Виши степен организованости, боље повезивање хијерархијске вертикале и хијерархијских и стручних хоризонтала.
3. Увођење високог нивоа квалитета у пружању здравствених услуга и тако стицање поверења од стране корисника услуга.
4 Постизање максималне рационализације у коришћењу свих расположивих ресурса поштујући принципе безбедности пацијената, принципе добре клиничке праксе и принципе реалних финансијских оквира.

Постоји све већа тежња пацијената везана за њихову безбедност, а акредитација представља начин да се осигура безбедан рад, уређен по процедурама и стандардима квалитета иза којих стоји установа.
Акредитација помаже организацијама здравствене заштите да открију сопствене предности и могућности напретка, а уједно и да боље разумеју циљеве и сложеност свог пословања. Када то увиде, организације могу да се посвете краткорочним и дугорочним плановима за побољшање резултата рада и почну са коришћењем расположивих ресурса на најефикаснији могући начин.
Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.
Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је по други пут заредом акредитована на максималан период од седам година. Ово за нас представља велику част, али и одговорност и обавезу да у периоду који следи задржимо и унапредимо ниво пружања здравствене заштите. Самим тим наши суграђани могу бити сигурни да су у фокусу здравствене установе.

Погледајте још

Захвалница пацијента

Zashvaljujući njima,još uvek dišem, medicinarima zahvalnicu pišem! Za spas drugih,daruju sebe, znanjem spasavaju mene i …