ЈН 36/2019 Дијагностички реагенси за испитивање поренећаја функције тромбоцита и учинка антиагрегационе терапије на апарату MULTIPLATE, Roche Diagnostics GmbH

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziva za podnosenje ponuda 36-2019

KONK. DOK. 36-2019

Погледајте још

ЈН 34/2020 – Набавка медицинске опреме

Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija