НОВА ДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЗРЕЊАНИН – СТРЕС ЕХОКАРДИОГРАФИЈА

На конференцији за медије која је одржана 19.06.2019. године у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, др Сања Ђурин – интерниста кардиолог, начелница Интерног одељења је представила нову дијагностичку методу која се примењује у нашој установи – Стресехокардиографију.

У нашој установи се Стрес ехокардиографија ради од 16.марта 2019.године. Раде је три обучена кардиолога: др Сања Ђурин, др Јелена Лукић Петров и др Санвила Станков и три обучене медицинске сестре: Смиљана Лукић, Даниеала Соколов и Драгана Мијановић.

До сада смо пацијенте којима је била потребна ова дијагностичка метода упућивали на Институт за кардиоваскуларне болести у Сремској Каменици, при чему се на исту чекало по неколико месеци. Сада је ова метода доступна нашим пацијентима у нашој установи, самим тим је проходност знатно бржа. Овако смо убрзали и повећали квалиетет кардиолошке дијагностике што ће се свакако одразити на бољи исход лечења и боље преживљавање пацијената.

Стрес ехокардиографија (СЕХО) је дијагностичка метода која комбинује дводимензионалну (2Д) ехокардиографију са физичким, фармаколошким или електричним оптерећењем срца у циљу провокације миокардне исхемије и процене њене локализације и тежине.

Ова метода се примењује код пацијената који не могу да обављају физички тест оптерећења, који имају блок леве гране, уграђен трајни пејсмејкер, поремећај локомоторног апарата, особе које у прележале шлог, код пацијената након стентирања и реваскуларизације (бајпас хиругрија) у смислу детекције рестенозе или оклузије графтова

Др Ђурин је истакла да је дијагностичка вредност стрес ехокардиографских тестова, без обзира на начин изазивања исхемије веома висока. Предност ове методе је у томе што је доступна свим медицинским центрима, прецизна је, поновљива и јефтина. Показано је да стрес ехокардиографски тестови имају одличну прогностичку вредност за предвиђање нежељених догађаја код пацијената са познатом и суспектном исхемијском болешћу. Исхемија на тесту указује на већи ризик од смрти и инфаркта, док негативни тестови указују на боље преживљавање.
Цео тест траје око сат времена. Пацијенту се каче електроде за континуирано праћење срчаног ритма на ЕКГ апарату са монитором и електроде повезане са ехокардиографским апаратом.

Ставља му се манжетна за мерење крвног притиска током целог теста и пласира се браунила за апликацију лекова. Пацијент леже на своју леву страну а лекар почиње да ради оријентациони ултразвук срца а потом се стартује са СЕХО (сестра аплицира Добутамин а по потреби и другу терапију) уз стално праћење срчаног ритма, ЕКГ, крвног притиска и покретљивости зидова срца током ултразвучног прегледа. Током теста долази до провоцираног убрзања срчаног ритма као провоктивног фактора којим се процењује способност коронарних крвних судова да исхране одређене зоне срца. Након постигнутих, задатих параметара, тест се завршава а срчани ритам се медикаментозно успорава.

Ако је тест негативан, пацијенту се даје савет за даље понашање и издаје резултат. Ако је тест позитиван, пацијент се хоспитализује ради даље дијагностике и лечења, која иде ка коронарографији или ка кардиохирургији.

Погледајте још

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо грађане да у току трајања забране посета пацијентима у Општој болници „Ђорђе јоановић“ Зрењанин, …