СРЕДСТВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Јавног конкурса Покрaјинског секретаријата за здравство, за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2019. години, у укупном износу од 999.967.321,08 динара, Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин је добила 32.660.000,00 динара за набавку:

– дигиталног 32-каналног електроенцефалографа за дуготрајна снимања
– операционог микроскопа за офтамологију
– за надоградњу 9 пацијент монитора Nihon kohden PVM и BSM серије
– за набавку мобилног операционог стола са електрохидрауличким подешавањем
појединих сегмената за потребе ортопедије са трауматологијом
– за набавку лапароскопског стуба са дуплим сетом инструмената
– за компресор за ваздух (набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад)

Погледајте још

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавамо грађане да у току трајања забране посета пацијентима у Општој болници „Ђорђе јоановић“ Зрењанин, …