ОБАВЉЕНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ СЛУХА

У оквиру превентивних прегледа грађана, који су одржани у периоду 18.03 – 22.03.2019. године, обављен је преглед слуха код 50 грађана. Код 13 пацијената је предложено коришћење слушног апарата.