Pronto Med d.o.o. Нови Београд (11.12.2018.)

– Лек Rextol (soft caps), укупне вредности 64.176,00 дин. без ПДВ-а

Погледајте још

„YUNYCOM“ д.о.о.  (25.12.2018.)

Тестови Liaison CEA (100 тестова), 1 кутија Тестови Liaison CA 19-9 (100 тестова), 1 кутија …