„YUNYCOM“ д.о.о.  (25.12.2018.)

  • Тестови Liaison CEA (100 тестова), 1 кутија
  • Тестови Liaison CA 19-9 (100 тестова), 1 кутија

Укупна вредност је 70.066,80 дин. са ПДВ-ом