ADOC д.о.о.  (28.12.2018.)

  • Accu-chek Performa апарат – 30 ком, укупне вредности 480,91 дин. са ПДВ-ом