ЈН 3/2019 – Гел картице са инкорпорираним серумима, реагенси и материјал за серолошку обраду крви на аутоматској опреми за аутоматско извођење имунохематолошких анализа на апарату ID-Classic Plus GelStation

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ODLUKA O DODELI UGOVORA

poziv

konkursna dokumentacija 3-2019