ДОНАЦИЈЕ У 2019.

Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин (31.05.2019.)

– Тоалетне даске – 3 ком.
– Умиваоници – 2 ком.
– Тоалетне даске – 3 ком.
– Огледала – 2 ком.
– Држачи папирних убруса – 2 ком.
– Држачи тоалет папира – 3 ком.
– Водокотлићи – 3 ком.
– Влексибилна веза 2m – 3 ком.