ДОНАЦИЈЕ У 2019.

МГ доо, Нови Сад (17.07.2019.)

– Држач мопа Vileda-Combi Speed Pro са клик системом за склапање ширине 40 cm са штипаљкама – 18 комада, укупне вредности 56.160,00 дин. са урачунатим ПДВ-ом