ДОНАЦИЈЕ У 2019.

BIO SAVE доо Београд (08.11.2019.)

– Рачунар, монитор, штампач за Службу гинекологије и акушерства, вредности 31.970,00 дин са ПДВ –ом

Сига д.о.о. Нови Сад (05.11.2019.)

– Ендоскопски линеарни стаплер, вредности 36.600,00 дин са ПДВ-ом
– Закривљене маказе за ендоскопску хирургију, вредности 65.400,00 дин са ПДВ-ом